Gå direkt till innehåll
Nu lanseras AMA Anläggning 20 – ovanligt många kodändringar

Pressmeddelande -

Nu lanseras AMA Anläggning 20 – ovanligt många kodändringar

Flera års slit, 50 teknikspecialister och ett 50-tal remissinstanser senare – nu är nya AMA Anläggning 20 här. Ett ovanligt stort antal ändringar i BSAB-tabellen hör till nyheterna.

AMA står för allmän material- och arbetsbeskrivning och är ett referensverk som funnits i 70 år i år. AMA-systemet är grunden för upprättande av handlingar, utförande och reglering av arbeten inom teknikområdena anläggning, husbyggnation, el, samt vvs och kyla.

AMA ges ut av Svensk Byggtjänst och tas fram genom ett omfattande samarbete tillsammans med engagerade branschaktörer. Det följs av ett remissförfarande där branschen inkommer med synpunkter. Resultatet blir ett verk med frivilliga bestämmelser och som görs juridiskt bindande genom att åberopas i entreprenadavtal.

AMA Anläggning kommer, precis som övriga teknikdelar inom AMA, numera ut vart tredje år. Varje uppdaterad AMA som ges ut är en stor nyhet för hela byggbranschen och innehållet påverkar alla som upprättar eller bygger efter handlingar baserade på AMA-systemet. Den som använder AMA i sina avtal kan känna sig säker på att han eller hon åberopar ett referensverk som branschen står bakom och som vilar på Byggsveriges samlade kunskap och erfarenhet.

Byggnadsverkskoderna försvinner

AMA ordnas utifrån BSAB-koder som klassificerar de begrepp som används i byggsektorn och det är ett antal av dessa koder som är ändrade när det kommer en ny AMA.

– 2020 års variant av AMA Anläggning som nu ges ut innebär en hel del förändringar för den som arbetar med bygghandlingar inom anläggning, berättar Thomas Lindqvist, projektledare för AMA Anläggning 20.

Thomas Lindqvist framhäver att man väger samman de tusentals synpunkter branschen inkommer med inför uppdateringen och ändrar AMA efter branschens reella behov:

– En av de större ändringarna som skett är att vi tar bort byggnadsverkskoder och byggdelskoder i AMA Anläggning. Motivet till att vi tar bort byggnadsverkskoderna är att de har varit svåra att använda och lett till en del tvister.

Muddringsarbeten får egna koder

I nya versionen finner man särskilda koder för muddring, något som tidigare saknats då schakt i vatten genom muddring istället beskrivits under vanliga schaktkoder.

– Vi har även infört en metod för att bestämma flytbenägenheten för jordmassor. Det har tidigare varit ett problem då det är svårare och dyrare att göra sig av med jordmassor som är flytbenägna, berättar Thomas Lindqvist och nämner Slussen i Stockholm som ett exempel på ett större muddringsprojekt där särskilda muddringskoder, anpassade till arbete under vatten, kan komma att underlätta i framtiden.

Nya koder i många avsnitt

Allt som allt berör ändringarna runt 700 BSAB-koder, det är ovanligt många för AMA Anläggning. Förutom ändringar av kodstrukturen så har det skett en hel del ändringar av texterna både i AMA och RA. Ett par av de områden som berörs förutom tidigare nämnda, är:

  • Möjlighet att i större omfattning överlåta till entreprenören att utföra utformning och dimensionering av vissa tillfälliga åtgärder som rör allmän trafik, till exempel tillfällig vägetapp eller bro
  • Råd avseende produkter som är testade för att kunna motstå hot från fordon
  • Överbyggnader för vegetationsytor, DCL
  • Markbeläggningar och släntbeklädnader
  • Sjöledningar
  • Linjeavvattning och dagvattenrännor med rör av olika material
  • Markvärmesystem
  • Räckesavslutningar

Dessutom har samtliga koder i Y-kapitlet Märkning, kontroll, dokumentationutom YE annullerats och ersatts med nya koder. Målsättningen är att samtliga tekniska AMA ska ha samma övergripande kodstruktur för Y-kapitlet, vilket förhoppningsvis bidrar till ökad tydlighet.

Tips för ytterligare kunskap om förändringarna i AMA Anläggning 20

För dig som snabbt vill sätta dig in i de förändringar som skett inför AMA Anläggning rekommenderar vi bland annat att du läser i den senaste utgåvan av AMA-nytt, 1/2020.

Du kan även lyssna på det senaste avsnittet av Snåret där Thomas Lindqvist, men även Mats Werner, sakkunnig ordförande för AMA Anläggnings referensgrupp delar med sig av sin kunskap. Lyssna här!

Relaterade länkar

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige