Gå direkt till innehåll
Ny antologi om äldreboende: ”Bo bra på äldre dar”

Pressmeddelande -

Ny antologi om äldreboende: ”Bo bra på äldre dar”

Fler svenskar lever längre. Hur ska samhället klara av att erbjuda den växande skaran äldre bra bostäder och boendemiljöer? Hur vill äldre bo? Frågor som dessa diskuteras i boken ”Bo bra på äldre dar” som ska sprida kunskap och stimulera till ett fortsatt arbete med frågor om hur man vill och kan bo när man blir äldre.


Bo bra på äldre dar är inte bara titeln på den nyutgivna boken. Det är också namnet på ett regeringsuppdrag till Hjälpmedelsinstitutet som slutredovisades november 2012. Uppdraget var att stimulera till nytänkande och utveckling inom äldres boende. Inom ramen för uppdraget har ett 70-tal forskningsprojekt, fyra arkitekttävlingar, en entreprenörtävling och sju utredningsuppdrag genomförts. Hundratals personer runt om i landet har varit engagerade.

Hjälpmedelsinstitutet har i olika former fört ut resultaten från arbetet, bland annat genom en stor framtidskonferens. I antologin ”Bo bra på äldre dar” ger nio personer med stora kunskaper och erfarenheter inom området sina olika perspektiv på frågorna om boende på äldre dar. Författarna – Gunnar Wetterberg, Ann Lindgren, Jan Paulsson, Lisbeth Lindahl, Marianne Abramsson, Lena Magnusson Turner, Fredrik von Platen, Leif Wikman och Elin Blume – har på olika sätt medverkat i regeringsuppdraget och lägger samman sina tidigare kunskaper och erfarenheter med de som vuxit fram i samband med arbetet.

”Bo bra på äldre dar” vänder sig till alla som på något sätt är engagerade i boende för äldre i kommuner, fastighets- och byggbolag, organisationer och andra. Den är också en angelägenhet för politiker, såväl på nationell som på lokal nivå, och för den intresserade allmänheten som vill fördjupa sina kunskaper i den viktiga framtidsfråga som äldres boende är.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige