Gå direkt till innehåll
Ny bok från Svensk Byggtjänst: Färg & Ljus för människan  – i rummet

Pressmeddelande -

Ny bok från Svensk Byggtjänst: Färg & Ljus för människan – i rummet

I den populärvetenskapliga antologin ”Färg & Ljus för människan –  i rummet” ger elva författare sitt bidrag till det sammanhållna kunskapsfältet färg, ljus och rum. Boken vänder sig främst till arkitekter och industri- och ljusdesigner och andra professionella inom färg- och ljus.

Vad betyder färg och ljus för våra bebyggda miljöer och för oss som bor och verkar i dem? Nu kommer en ny bok där elva författare med en tvärvetenskaplig utgångspunkt, från akademi och företag inom bland annat arkitektur, etnologi, miljöpsykologi, design och vårdvetenskap fördjupar aktuell forskning och kunskap inom området. Tanken är att boken ska fungera som ett populärvetenskapligt uppslagsverk och ge en överblick hur färgens och ljusets samspel påverkar människan.

Helhetsgrepp 
– Det som skiljer ”Färg & Ljus för människan – i rummet” från andra böcker inom liknande ämnen är helhetsbegreppet. Målet är att förmedla en förståelse för att ljus och färg måste behandlas tillsammans, inte var för sig. 

 – Överblick är den bästa kunskapen, den gör människor kreativa, säger Ulf Klarén, som har varit redaktör för boken tillsammans med arkitekten Karin Fridell Anter. Boken vänder sig främst till arkitekter och industri- och ljusdesigner och andra professionella inom färg- och ljus. 

Många känner redan till en del av det som berättas i boken, men få har god kunskap om samspelet mellan färg och ljus. Detta innebär att läsaren kan hitta avsnitt som ger helt ny kunskap och som kan öppna nya dörrar. 

Resultat från forskningsprojekt

Boken bygger resultaten från det nordiska forskningsprojektet SYN-TES, som hade som målsättning att bidra till att färg och ljus skulle börja formeras som ett sammanhållet kunskapsfält, där upplevelsemässiga och tekniska aspekter skulle mötas.

Boken är rikt illustrerad och innehåller fyra tematiska block där det genomgående temat är den rumsliga samverkan mellan färg och ljus: 

  • Människa, färg, ljus, omvärld 
  • Att beskriva färg och ljus 
  • Ljuskällor och färgmaterial 
  • Ljus och färg i byggda rum 

Karin Fridell Anter och Ulf Klarén hoppas att boken ska kunna stödja, berika och ge perspektiv på en egen konkret erfarenhet. Enligt dem finns det alltid möjlighet att observera färgens, ljusets och rummets verklighet, nu återstår det bara för läsaren att fullfölja kunskapsprocessen genom egna försök och observationer. 

Redaktörer

Karin Fridell Anter är arkitekt SAR/MSA och docent med specialinriktning på färg inom arkitekturen.

Ulf Klarén, forskar, skriver och föreläser om perception/färg och ljus. Fram till sin pension 2011 var han högskolelektor och ledare för Perceptionsstudion vid Konstfack.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige