Gå direkt till innehåll
Partneringboken - omslag
Partneringboken - omslag

Pressmeddelande -

Ny bok om entreprenadformen Partnering

Bygg- och anläggningsprojekt rör stora investeringar och präglas av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. De senaste tjugo åren har intresset för alternativa modeller för att driva byggprojekt ökat markant i Sverige. En sådan modell är entreprenad med utökad samverkan eller ”partnering”.

Partneringboken behandlar på ett grundläggande sätt viktiga frågor inom partnering, så som upphandling, när partnering lämpar sig och inte lämpar sig, ersättningsregler och kontraktsfrågor (till exempel Byggherrarnas mallkontrakt), men tar också upp ämnen som projektorganisation, kommunikation och konflikthantering i samband med partnering. Frågeställningarna belyses med exempel från praktisk partneringverksamhet.

I ett avslutande kapitel presenteras intervjuer med ett antal mycket erfarna representanter för beställare och entreprenörer som med egna ord fått ge sin syn bland annat på vad som krävs för ett lyckat projekt och när det passar att driva byggprojekt i partnering.

FAKTA
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Författare: John Hane och Malin Österberg
Antal sidor: 262
Mjukband, illustrationer i fyrfärgstryck

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Affärsområdeschef 08-457 10 00

Relaterat innehåll

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige