Gå direkt till innehåll
Ny bok: Vibrationsskador i byggnader

Pressmeddelande -

Ny bok: Vibrationsskador i byggnader

Författaren bakom den nya boken Vibrationsskador i byggnader är Peter Flygare, en juridikintresserad byggnadsingenjör som arbetat med skadehantering sedan 1989, främst i Stockholmsområdet. Han letade länge efter en bok som kunde fungera som stöd när han gjorde skadeutredningar, men då han inte hittade någon bestämde han sig för att skriva en själv.

När sådant som sprängning, bortschaktning av berg och förstärkningsarbeten utförs nära befintliga byggnader är risken för vibrationsskador i närliggande fastigheter överhängande. Får någon granne till ett bygge skador på sitt hus och kan visa på ett tidssamband är det byggherren som får betala skadestånd, och som byggherre behöver man därför ha kontroll på de vibrationer som olika byggarbeten medför, samt veta hur de påverkar omgivande bebyggelse.

I Vibrationsskador i byggnader beskrivs just vilka verksamheter som leder till vibrationer, hur vibrationer påverkar hus, varför hus spricker och hur man gör för att undvika vibrationsskador.

Men trots försiktighetsåtgärder kan man som byggherre få skadeståndskrav riktade mot sig och då gäller det att utreda om kraven är välgrundade. Något som görs i en så kallad skadeutredning. I denna bok finns därför även en vägledning till hur en sådan genomförs. Här beskrivs även ansvarsfördelningen enligt miljöbalken och AB 04, och exempel ges på några olika rättsfall.

Boken vänder sig främst till byggherrar – alltifrån villaägaren som bygger sitt garage till Trafikverket som spränger en tågtunnel under ett tätbebyggt område.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material