Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny undersökning från Svensk Byggtjänst: Bristande kommunikation i byggprocessen kostar 32 miljarder per år

Bristande kommunikation fördyrar större byggprojekt i Sverige med cirka 13 procent. Med dagens byggvolym innebär det en total kostnad på cirka 32 miljarder per år. Det framgår av en ny undersökning från Svensk Byggtjänst där 240 chefer inom hela byggprocessen tillfrågats. Störst förbättringspotential finns hos byggherrarna.

Den nu aktuella undersökningen har genomförts under våren 2014 och är nu sammanställd till en rapport. Det är en uppdatering av en motsvarande undersökning, som genomfördes 2007 med syfte att få en bild av kostnader och besparingsmöjligheter i samband med bristande kommunikation i byggprocesser.

Frågeställningarna i de båda undersökningarna är identiska, men med en kompletterande fråga 2014 om miljörelaterade risker.

Undersökningen avser både husbyggnad och anläggningsbyggande. Båda undersökningarna har genomförts med telefonintervjuer baserade på ett urval med 240 företag inom byggsektorn med likartad struktur och geografisk spridning. Företagen omfattar byggherrar, entreprenörer, installatörer, konsulter och arkiteteter.

22 miljarder har blivit 32
– Det första man slås av är att problematiken som vi såg i undersökningen år 2007 kvarstår på samma nivå. Då som nu anser de tillfrågade att bristande kommunikation i byggprocessen fördyrar byggprojekt med cirka 13 procent. Med den volym som var aktuell år 2007 motsarande detta totalt 22 miljarder kronor per år. Med 2014 års volym blir siffran 32 miljarder kronor, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Den tydligaste orsaken till bristande kommunikation som lyfts fram i undersökningen, är otydliga anbudsunderlag och handlingar samt att det ges olika information till olika aktörer.

– Trots att det är byggherren som har mest att tjäna på effektivare kommunikation, så tycks det vara hos just byggherrarna som bristerna är störst, säger Erik Hellqvist.

De konkreta merkostnader som kommunikationsbristerna ger upphov till utgörs av tilläggsarbeten och korrigeringsarbeten på grund av felaktig information eller missförstånd.

Bättre underlag, handlingar och informationsöverföring
Även om det i den nya undersökningen finns en del tecken på förbättringsarbete gällande kommunikationen i byggprocesser, är det mesta sig likt från den tidigare undersökningen år 2007.

– När det gäller samarbetsklimatet är det till och med fler som ser detta som ett problem i årets undersökning, konstaterar Erik Hellqvist.

– Naturligtvis kan man aldrig få en helt optimal kommunikationsöverföring i praktiken. Men våra undersökningar visar att det finns en väldig potential i förbättrad kommunikation. För att spara pengar, eller frigöra pengar till att bygga mer.

– Och budskapet är tydligt: Det behövs bättre anbudsunderlag och bygghandlingar plus en tydligare informationsöverföring, sammanfattar Erik Hellqvist.

För att få till gång till hela rapporten, vänligen kontakta pressansvarig Jörgen Hallström,
e-post: jorgen.hallstrom@byggtjanst.se
tel: 070-644 69 03

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst

Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige