Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny undersökning i Svensk Byggtjänsts 100-klubben: Stark framtidstro på nanomaterial men kunskapen i branschen är låg

De största inköparna och föreskrivarna av byggvaror i byggsverige tror på en starkt ökad användning av så kallade nanomaterial i byggsektorn. Men samtidigt är erfarenheterna av och kunskaperna om nanomaterial mycket begränsade.

Det är de viktigaste slutsatserna i enkätundersökning i den så kallade 100-klubben som Svensk Byggtjänst genomfört i samarbete med Industrifakta.

- Svensk Byggtjänsts Byggkatalogen har listat de 100 personer som står för störst summor vad gäller föreskrivning och inköp av byggvaror i byggsverige. Vi kallar det 100-klubben, och dessa personer utgör alltså en verklig maktfaktor vad gäller val av byggvaror, förklarar Jonas Berg, produktchef för Byggkatalogen på Svensk Byggtjänst.

Totalt handlar och föreskriver 100-klubben byggvaror för 60 miljarder kronor per år. Men i den summan kan vissa materialbelopp ha räknats två gånger om de först har föreskrivits och sedan handlats in.

- 100-klubbens åsikter ger en intressant indikation om hur föreskrivare/inköpare ser på viktiga frågeställningar i branschen. Därför genomför vi enkätundersökningar i samarbete med Industrifakta bland 100-klubbens medlemmar ett par gånger om året, säger Jonas Berg.

Stark tro på nanomaterial

-Den nu aktuella undersökningen om nanoteknik har genomförts och sammanställt under vintern och våren 2010, och 81 av de 100 medlemmarna har svarat, berättar Jonas Berg.

Undersökningen visar att närmare 75 procent av de tillfrågade tror att användningen av nanobaserade material i byggsektorn kommer att öka.

60 procent tror att upp till tio procent av allt föreskrivet/inköpt byggmaterial vid ny- och ombyggnad inom en femårsperiod kan vara baserad på nanoteknik.

Och drygt hälften tror att upp till 20 procent av allt byggmaterial kommer att vara nanobaserat inom tio år.

-Det är främst inom fasad och takytor som de tillfrågade förväntar sig en stark ökning av nanomaterial. 50 procent tror att nanomaterial främst kommer att bli intressant inom detta område. Det område där förväntningarna är näst högst är fönster – här tror 32 procent på en stark utveckling för nanotekniken, säger Jonas Berg.

Låg kunskap och liten erfarenhet

Men trots denna starka framtidstro på nanomaterial, så visar undersökningen på en låg kunskap och liten erfarenhet inom området bland de tillfrågade.

-Drygt hälften säger att de vet vad nanoteknik är. Men det är bara cirka 20 procent som kan ge något exempel på hur material med nanoteknik används i byggmaterial och byggprodukter, säger Jonas Berg.

-Och det är bara 13 av de 81 intervjuade – alltså 16 procent – som uppger att de faktiskt föreskrivit eller köpt nanomaterial. Men det kan förstås vara så att fler föreskrivit eller köpt nanomaterial utan att veta att produkten är nanobaserad.

Av de som medvetat föreskrivit eller köpt nanomaterial uppger de flesta att detta skett under de senaste fem åren. De uppger att upp till cirka fem procent av allt de föreskrivit/köpt är baserat på nanoteknik. De aktuella produkterna gäller till över 80 procent utomhusbruk och är i första hand fönster (50 procent).

”Behövs mer kunskap”

Närmare 80 procent av samtliga tillfrågade säger att de inte känner till några miljö- eller hälsorisker med nanoteknik. I kommenterare till denna fråga framgår det dock att det finns stor osäkerhet vad gäller risker med nanoteknik.

-Nanotekniken expanderar nu mycket fort och många ser stora nyttor med tekniken. Men vår undersökning visar helt klart att det behövs mer och bättre strukturerad kunskap om nanoteknik – både vad gäller utbud/funktion och eventuella risker för hälsa och miljö, säger Jonas Berg.

-Det finns idag heller inga tydliga riktlinjer för hur man ska deklarera att en produkt är baserad på nanoteknik, något som borde vara önskvärt, avslutar Jonas Berg.

För mer information kontakta:

Jonas Berg, tel: 08-457 10 00 (vxl). jonas.berg@byggtjanst.se eller Jörgen Hallström, informationsansvarig, 070-644 69 03.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.


Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige