Gå direkt till innehåll
Ny utgåva av Byggvägledning 8 Energihushållning och värmeisolering

Pressmeddelande -

Ny utgåva av Byggvägledning 8 Energihushållning och värmeisolering

Denna fjärde utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015 och BBR 22 (BFS 2015:3) som gäller från den 1 mars 2015 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 mars 2016.

De väsentliga ändringarna är att kraven på energihushållning i nybyggda flerbostadshus har blivit strängare än tidigare. För flerbostadshus med smålägenheter tillåts högre energianvändning liksom för småhus än för vanliga flerbostadshus. Riktigt små småhus och lokaler har inga krav på specifik energianvändning utan enbart på komponenter och lufttäthet.

Ny klimatzon IV

Det har tillkommit en ny klimatzon IV som utgör kustområdena i den tidigare klimatzonen III. Kraven i denna zon är något strängare krav än i zon III.

Ändring och ombyggnad

Liksom tidigare finns krav på energihushållning vid ändring eller ombyggnad av hus. Huvudprincipen är att vid omfattande renovering ska kraven för nya byggnader uppfyllas. Byggvägledningen innehåller råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändring av byggnader. Eftersom energieffektivisering av äldre hus blir allt mer angelägen att genomföra ges rekommendationer till beställare om vilka krav som kan och bör ställas på komponenter och tekniska installationer i samband med renovering och ombyggnad.

Vad påverkar energianvändningen?

I byggvägledningen ges råd om hur husets energianvändning kan påverkas. Stort utrymme ägnas åt att belysa hur innetemperatur och luftkvalitet samt brukarnas beteende påverkar energianvändningen. Rekommendationer och förklaringar finns till hur de olika posterna i energibalansen kan påverkas och beräknas. Faktorer som har stor betydelse för hur mycket värme, el och kyla som behövs diskuteras. Råd ges också om lämpliga mätmetoder för verifiering av energianvändningen i den färdiga byggnaden och det beskrivs hur energideklarationer av nybyggda hus kan göras.

Författare är Arne Elmroth, professor emeritus i Byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola. Nu verksam som rådgivare till myndigheter och företag avseende energieffektivisering av byggnader.

Byggvägledning är en serie handböcker som ansluter till Boverkets byggregler BBR. Varje enskild handbok behandlar ett avgränsat fackområde och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Byggvägledning ger projektörer och byggare lättillgänglig och konkret information som anpassats till de funktionskrav som samhället ställer på byggnader och anläggningar. Serien vänder sig såväl till den erfarne som till den som är i början av sin yrkesutövning. 

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige