Gå direkt till innehåll
Ny utgåva i Byggvägledningsserien – Energihushållning och värmeisolering

Pressmeddelande -

Ny utgåva i Byggvägledningsserien – Energihushållning och värmeisolering

Byggvägledning är en serie handböcker från Svensk Byggtjänst som ansluter till Boverkets byggregler BBR. Varje enskild handbok behandlar ett avgränsat fackområde och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Den femte utgåvan av Energihushållning och värmeisolering, Byggvägledning 8, tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning till och med BBR 29 (BFS 2020:4) som gäller från den 1 september 2020 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 september 2021.

De väsentliga ändringarna är att kravställningen på specifik energianvändning ändrats till energiprestanda uttryckt som primärenergital, geografiska justeringsfaktorer för varje kommun ersätter klimatzonerna, samt att viktningsfaktorer för olika energibärare införts. Primärenergitalen, olika för olika byggnadskategorier, gäller i hela landet och innebär en lättnad för byggnader med fjärrvärme och biobränslen, jämfört med tidigare energikrav. Kravet på värmeisolering (Um) har skärpts för lokaler och småhus. Riktigt små småhus och lokaler har inga krav på primärenergital utan enbart på värmeisolering och lufttäthet.

Liksom tidigare finns krav på energihushållning vid ändring eller ombyggnad av hus. Huvudprincipen är att vid omfattande renovering ska kraven för nya byggnader uppfyllas. Byggvägledningen innehåller råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändring av byggnader.

I byggvägledningen ges råd om hur husets energianvändning kan påverkas. Stort utrymme ägnas åt att belysa hur innetemperatur och luftkvalitet samt brukarnas beteende påverkar energianvändningen.


Om författaren
Författare är Arne Elmroth, professor emeritus i Byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola. Uppdateringen till BBR 29 har utförts av Per Levin, docent och energikonsult vid PE teknik & arkitektur AB.


FAKTA

Författare: Arne Elmroth
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 213
Format: 169 x 239 mm
Limhäftat mjukband, dekorfärg.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Affärsområdeschef 08-457 10 00

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige