Gå direkt till innehåll
Nya AMA AF 21 - underlättar ditt arbete med AF

Pressmeddelande -

Nya AMA AF 21 - underlättar ditt arbete med AF

En ny version av AMA AF utgåva 21 är lanserad och ska hjälpa dig i ditt arbete med AF, administrativa föreskrifter. Boken anger kravtexter samt ger råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader och den nya utgåvan innehåller bland annat hantering av klimatfrågor.

AMA AF 21 är avsedd att fortsatt utgöra ett bra och uppdaterat referensverk som grund för administrativa föreskrifter i anslutning till AB 04 för utförandeentreprenader och ABT 06 för totalentreprenader. Den nya utgåvan AMA AF 21 är inte föranledd av några ändringar i AB eller ABT utan det har funnits ett behov av en ny utgåva av AMA AF med inarbetning av samtliga aktuella texter från AMA-nytt och nytillkomna krav inom bland annat upphandlings- och miljöområdet.

– Vi ansåg att det inte varit tillräckligt att använda AMA-nytt för nyheter och lagändringar som löpande har införts sedan den senaste revideringen 2012. Det har varit nödvändigt att göra denna totala uppdatering av AMA AF. Texterna har dessutom bättre anpassats till den utveckling som sker inom miljöområdet med till exempel nya platshållare för klimatdeklarationer, säger projektledarna Kenneth Carlgren och Mats Werner, för AMA AF 21 på Svensk Byggtjänst.

Den senaste utgåvan utkom 2012 och i den nya upplagan har mer än 300 ändringar och kompletteringar genomförts i koder, rubriker och innehåll. Nyheterna är en bearbetning av kodstrukturen för upphandlingsföreskrifter under AFB och en anpassning av kodstrukturen i AFC och AFD med bland annat avsnitt AFC/D.22 som avser kvalitets- och miljöarbete. Syftet med det senare är att bättre anpassa AF till den utveckling som nu sker inom miljöområdet.

Här finns nya AMA AF 21 som bok: https://byggtjanst.se/bokhandel/ama/ama-af/ama-af/ama-af-21

AMA AF finns även som onlinetjänst: https://byggtjanst.se/tjanster/ama-af-online

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Kenneth Carlgren

Kenneth Carlgren

Projektledare AMA AF, jurist 0730-645501

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige