Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya AMA Anläggning 13 på remiss

Svensk Byggtjänst har nu lagt ut remissförslaget till nya AMA Anläggning 13 med tillhörande råd och anvisningar och MER Anläggning 13. Synpunkter och förslag ska vara insända senast den 15 augusti.

Utredningsarbetet har genomförts av sakkunniga inom respektive teknikområde som AMA Anläggning behandlar, totalt ett 50-tal personer.

Många förändringar
– Det är över lag mycket nytt i AMA Anläggning 13, MER Anläggning 13 och RA Anläggning 13. Några viktiga exempel är att permanenta sponter nu behandlas som markförstärkningsåtgärd i AMA och OR-mängder utgår i MER. I stort har alla delar mer eller mindre omarbetats.

Många av nyheterna beror på material- och teknikutvecklingen inom anläggningsområdet, berättar Yvonne Brinck och Thomas Lindqvist, projektansvariga på Svensk Byggtjänst.

Nu behövs branschens synpunkter
Förslaget till nytt innehåll i AMA Anläggning 13, RA Anläggning 13 och MER Anläggning 13 har nu gått ut på remiss till en bred bas av mottagare inom hela branschen.

– Det är mycket viktigt att vi får in svar från alla inom branschen som har förslag till förbättringar och förändringar. De som av någon anledning inte fått information om remissmaterialet kan gå in på vår hemsida, där kan man ta del av hela materialet, säger Bo Samuelsson, projektledare för AMA.

– Vi tackar för att branschen lämnar remissvar på den blankett (en Excel-fil) som vi tillhandahåller på vår webbplats. Svarsblanketterna ska skickas till remissAMAanläggning13@byggtjanst.se senast den 15 augusti. 


Ett urval av nyheterna i AMA Anläggning 13:

 • Arbeten med permanent spont har flyttats från avsnitt BG till CD och behandlas nu som markförstärkningsåtgärd. Samtidigt införs också tillägg i MER för hammarband, avsträvningar, dubb med mera
 • Omstrukturering samt ändringar under koder och rubriker för geosynteter. Nu med tydligare fokus på geosynteternas funktion
 • Ändrad täckregel i MER för jordschakt från 2:1 till 1:1 om inget angivits i handlingarna. Detta har gjorts med hänsyn till säkerhets- och arbetsmiljöaspekter
 • Andra ändringar i MER är att OR-mängder utgår och att ändringar av mät- och ersättningsregler inte längre ska förtecknas i AF-delen
 • Omstrukturering samt ändringar och förtydliganden bland koder och rubriker som gäller hantering av vatten under kapitel B
 • Vissa förändringar under koder och rubriker för bergarbeten till exempel bergschakt, bergförankring, bergborrning med mera.
 • Vissa förändringar under koder för betongarbeten
 • Vissa förändringar under koder och rubriker gällande mätningsarbeten
 • Förtydligande gällande tillfälliga åtgärder för skydd av befintliga ledningar
 • Förändringar och förtydliganden gällande arbeten med ledningar
 • Anpassning och inarbetning av material från TRV AMA och andra Trafikverksdokument
 • Nya koder och rubriker för demontering har tillkommit för att tydligare särskilja arbetena från rivning.
 • Kontroll av standarders giltighet och aktualitet
 • Nya koder, rubriker och texter för gröna tak och liknande tillämpningar
 • Nya koder och rubriker för fyllningsdammar har införts. I detta skede endast med vissa rådstexter införda. Behov och synpunkter från branschföreträdare avgör sedan i vilken omfattning krav- och rådstexter kommer att införas
 • En hel del nya begreppsbestämningar har införts. Bland annat har tydligare begreppsbestämning gjorts för vad som är jordschakt respektive bergschakt

För mer information kontakta:

Yvonne Brinck
Fackområdesexpert - Anläggning
tel: 08-457 11 92
e-post: yvonne.brinck@byggtjanst.se

Thomas Lindqvist
Fackområdesexpert - Anläggning
tel: 010-458 09 41
e-post: thomas.lindqvist@byggtjanst.seDet här är AMA
AMA står för Allmän Material och Arbetsbeskrivning, och lanserades i sin första tappning 1950. Sedan dess har AMA kontinuerligt utvecklats och uppdaterats och är idag starkt förankrad och använd i hela bygg- och installationsbranschen.

I AMA finns tusentals beprövade beskrivningar av aktuella beprövade lösningar på utförande och material. De används i dokumentation och kommunikation genom hela byggprocessen. Från förfrågningsunderlag till färdiga bygghandlingar. På så vis talar alla i processen samma språk och det blir tydligt vad som ska göras.

AMA består av fem delar för tekniska beskrivningar; Anläggning, Hus, VVS, Kyl och El samt administrativa föreskrifter i AMA AF, AF Konsult och AF Köp.

AMA finns både i tryckt form och som webbtjänst.


Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige