Gå direkt till innehåll
Nya AMA Anläggning 23 är här med många viktiga uppdateringar

Pressmeddelande -

Nya AMA Anläggning 23 är här med många viktiga uppdateringar

Efter tre års arbete tillsammans med närmare 70 experter och specialister samt 1 500 synpunkter från ett 40-tal aktörer i samhällsbyggnadssektorn, är en ny generation av AMA Anläggning klar. Bland nyheterna finns vägledning för hantering av massor, dagvattenhantering via regnbädd och möjlighet till större andel tillsatsmaterial i cement.

AMA är ett referensverk utvecklat i nära samarbete med samhällsbyggnadssektorn under ledning av Svensk Byggtjänst. Syftet är att effektivisera processen att formulera tydliga material- och utförandekrav för olika byggnadsverk. AMA används i upphandlingar för flera hundra miljarder kronor varje år och finns för olika områden som anläggning, husbyggnad, el samt VVS och kyla.

Nytt för AMA Anläggning 23 är ett anpassat arbetssätt, som innefattar ett antal förarbeten inom områden som regnbäddar, vägräcken och förorenade massor. Det resulterade bland annat i en separat vägledning för hantering av massor.

- Den nya vägledningen syftar till att ge råd för att hållbart och kalkylerbart ställa krav på hanteringen av förorenade och icke förorenade massor, säger Martin Jonsson, projektledare för AMA Anläggning 23 på Svensk Byggtjänst.

Efter ungefär ett halvår av utredningsarbete erbjöds alla i sektorn att ge synpunkter på innehållet i föreslagen ny AMA. Närmare 1500 synpunkter från ungefär 40 olika instanser lämnades på remissen av AMA Anläggning 23.

- Den omfattande remissrundan är en mycket viktig del i utvecklingen av en ny AMA, säger Christian Sterner, produktområdeschef Teknik på Svensk Byggtjänst. Den bidrar till att mycket i förhand är förankrat och att parterna är överens om kvalitet och utförande. På så sätt spar användarna mycket tid i de förberedande faserna samt undviker missförstånd och tvister.

– I AMA Anläggning 23 har vi valt att prioritera användarvänlighet framför ett något lägre sidantal. Det har inneburit att de streckkoder som tidigare har funnits i avsnitten DCC och PB har utgått och i stället skrivs koderna ut i dess fulla längd. Det har på så sätt blivit tydligare vilka koder och rubriker som faktiskt är aktuella samt att AMA i bokform och AMA Online blir mer lika varandra, säger Martin Jonsson.

Dagvattenhantering i stadsmiljö är ett behov som kan mötas på en rad olika sätt. I nya AMA Anläggning har två nya koder skapats i avsnittet om växtbäddar: en för regnbädd med ytligt intag och en för regnbädd med intag under markytan.

En annan nyhet i AMA Anläggning 23 gäller alternativa bindemedel i betong. Som ett sätt att minska klimatavtrycket vid cementtillverkning har svenska standarder öppnat upp för en ökad mängd tillsatsmaterial i cement vilket finns med i denna nya AMA. Texterna i AMA har också anpassats till den senaste utgåvan av den svenska tillämpningsstandarden för betong.

Förutom att texter har uppdaterats har även ett antal koder tillkommit, utgått eller fått nya rubriker. Totalt rör det sig om ungefär 600 ändringar av BSAB-koder, där majoriteten utgörs av anpassningar med hänsyn till borttagna streckkoder och om koder som har annullerats eftersom de inte har använts under längre tid.

För mer information kontakta:
Martin Jonsson, projektledare AMA Anläggning 23, Svensk Byggtjänst, e-post: martin.jonsson@byggtjanst.se

Om AMA
AMA är ett omfattande referensverk utvecklat i nära samarbete med samhällsbyggnadssektorn.

Under ledning av erfarna projektledare från Svensk Byggtjänst samlas landets experter inom de olika fackområdena som krävs inom samhällsbyggnation: entreprenörer, projektörer, beställare, sakkunniga konsulter med flera.

I samskapandeprocessen är två typer av deltagare engagerade, personer med just den kunskap som krävs för respektive AMA-del:
● utredarna – runt 120 specialister som Svensk Byggtjänst anlitar för arbetet
● referensgruppen, runt 75 experter från olika delar av sektorn

Syftet med AMA är att förenkla och effektivisera processen att formulera tydliga material- och utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk.

AMA knyter ihop hela affärsprocessen från beställare, via projektering till produktion. Det hjälper beställaren att göra tydliga underlag som leder till önskat utförande till rätt pris.

Utvecklingen av varje ny AMA-generation tar två till tre år.

AMA består av olika delar: fyra som är uppdelade efter specifika tekniska fackområden (Anläggning, Hus, El, VVS & Kyla) och en femte som omfattar administrativa föreskrifter (AMA AF). Därtill finns AMA Funktion som används vid totalentreprenader.

Fram till en ny generation AMA ser dagens ljus hålls den förra uppdaterad i tre år via AMA-nytt. Varje AMA-nytt består av två delar, en informationsdel och en beskrivningsdel. De kommer ut två gånger per år. På så vis har användarna alltid tillgång till aktuell information.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

www.byggtjanst.se

Kontakter

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige