Gå direkt till innehåll
Nya arbetssätt formar morgondagens byggbransch

Pressmeddelande -

Nya arbetssätt formar morgondagens byggbransch

De senaste två åren har utmanat oss på många olika sätt men också förändrat arbetssätt och drivit på den digitala utvecklingen. Det som var otänkbart för tre år sedan är i dag en självklarhet. I det senaste webbinariet blickar vi tillbaka på höjdpunkter från tidigare avsnitt men spanar även framåt om vad som händer i branschen och vilka förändringar vi tar med oss in i framtiden.

Genom året har Nordic ConTech Talks bjudit på kunskaper från branschen och goda exempel på innovationer, både från vår egen sektor och andra verksamhetsområden och länder. Under tisdagen bjöd Nordic ConTech Talks in till årets sista webbinar för att ge en återblick från året som gått. Hur har till exempel nya arbetssätt påverkat samhällsbyggnadssektorn och hur vi ska göra för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter?

– I början av pandemin löd uttrycket ”vi ställer inte in utan vi ställer om”, vilket vi verkligen har gjort. I dag är det en självklart att allt är digitalt och samtliga företag jobbar med digitala hjälpmedel, säger Kristina Gabrielli, Programchef Smart Built Environment.

Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst, är positiv över digitaliseringens intåg under senaste åren.

– Digitala träffar har varit oerhört välbehövligt och hjälpt oss att överleva pandemin. Trots att vi suttit hemma har vi ändå fått samtal, inspiration och reflektion genom digitala verktyg, säger Kajsa Hessel.

Årets unga samhällsbyggare trendspanar

Byggbranschen står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och då ingår inte ens transport. Branschens egen hållbarhetsprofil Amanda Borneke var på plats och bjöd på en trendspaning inom cirkulär ekonomi, digitalisering och hållbar samhällsbyggnad. En trendspaning är innovationen Traschpresso, en maskin som pressar avfall till nytt byggmaterial. Amanda belyste även digitalisering i samband med avfall.

– Avfallsprocessen är en relativt analog process som är svår att spåra, vilket gör det enkelt för aktörer att göra vad de vill med det. Handlar vi inte med människor så handlar vi med avfall. Men genom digitala avfallskvitton minskar man bland annat korruption eftersom det blir lättare att spåra och få reda på vart avfallet hamnar, tillägger Amanda.

Tänk nytt i stället för traditionellt
Hur nya arbetssätt utvecklar samhällsbyggnadssektorn och skapar nya affärsmodeller har tidigare diskuterats under Nordic ConTech Talks webbinar. Samuel Holmström, vd på Lundqvist Trävaru, leder sitt bolag på ett annorlunda sätt jämfört med den konservativa byggbranschen och ser en del utmaningar med att inte följa den traditionella strömmen.

– För oss har det varit en utmaning att försöka bryta de normala processerna på marknaden eftersom de befintliga processerna inte är anpassade för de digitala möjligheterna. Jag ser också en fara med digitaliseringen eftersom många vill digitalisera de nuvarande processerna i stället för att ifrågasätta om det verkligen är de som är de bästa. Det kan lätt bli att man digitaliserar gamla strukturer som egentligen behöver förändras, säger Samuel.

Digitala förändringsledare
Pandemin har verkligen utmanat och förändrat våra arbetssätt, företagskulturer och vanor. Mia Wahlstein var på plats under tisdagen och berättade hur de har arbetat med digitalisering under pandemin.

– Vi måste hitta personer som vill förändra och se det som en möjlighet i stället för ett hot och därför anställde vi en digital förändringsledare för att få in digital hållbarhet på agendan på ett naturligt sätt, vilket har varit en viktig del under året, säger Mia Wahlstein.

Framtidens samhällsbyggande
Webbinariet avslutades med ett framtidsinriktat samtal tillsammans med Nordic ConTech Talks samtliga arrangörer. Hur har digitaliseringen förändrat branschen och hur har konkreta exempel, lärdomar från testprojekt och nya arbetssätt format morgondagens byggarbetsplats?

– I dag används digitala hjälpmedel upp till 60 procent mer än innan pandemin och vi har vant oss vid digitaliseringen på ett helt annat sätt vilket peggar upp för oerhörda möjligheter i framtiden, Camilla Byström, från InfraSweden 2030.

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, höll med Camilla om ökningen gällande digitala verktyg.

– Vi har haft möten under pandemin som vi aldrig hade kunnat ha innan pandemin. I början hade man svårt för att koppla upp sig men i slutet av pandemin är det en självklarhet för samtliga företag. Det ger oss möjlighet att minska kostnaderna, vi slipper resa och spar enormt med tid. Jag tror även att digitaliseringen lockar fler ungdomar till vår bransch, säger Ola Månsson.

Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen, förklarade vad de kommer göra för att driva på digitaliseringen.

– Vi har en rad utmaningar inom branschen, exempelvis produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet och genom digitaliseringen möjligheter kan man råda bot på vissa av de utmaningarna. Men vi måste föda det digitala klimatet och även skapa förutsättningar för nyttjandegörandet, säger Lars Redtzer.

Avslutningsvis led samtalet in på invanda mönster och att skapa nya arbetssätt, något som inte är helt enkelt i byggbranschen.

– Det krävs mycket mod för att bryta traditionella processer och att som företag gå ut och säga att vi ska jobba på ett visst sätt är inte helt enkelt, men det behövs och är otroligt viktigt för branschen. Genom vårt program kan vi även vara med och stötta projekt som testar nya tekniska lösningar men också nya strukturer och organisationsformer, berättar Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment.

Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst instämde med föregående talare.

– För att få mod att göra nytt måste vi skapa trygghet och där har vi som aktörer ett stort ansvar att stötta en transformation. Vi måste utbilda beställarsidan men även hitta eldsjälarna som hoppar på tåget samt kommunicera ut vilka resultat vi ser. Vi kommer behöva hålla på med det länge så det gäller att vara envetna, avslutar Kajsa Hessel.

Se hela webbinariet här!

Nordic ConTech Talks leddes av programledare Fredrik Bauer och arrangerades av Svensk Byggtjänst tillsammans med Smart Built Environment, Byggföretagen, Installatörsföretagen och InfraSweden2030.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige