Gå direkt till innehåll
Nya boken Konsultansvar ger välbehövlig vägledning

Pressmeddelande -

Nya boken Konsultansvar ger välbehövlig vägledning

I Sverige finns ingen gemensam lag för konsultverksamhet. För vissa konsulter – advokater, fastighetsmäklare och revisorer – finns särskilda lagar. För tekniska konsulter – arkitekter, konstruktörer och besiktningsmän – saknas sådan lag. Konsultansvar ger en bild av rättsläget och fungerar som vägledning i ansvarsfrågor, både för konsulter med speciallagar att förhålla sig till, och för dem utan.

Gällande lag är den främsta källan för svar när man söker lösningen på ett rättsligt problem, men vad gör man när det inte är tydligt vilken lag som ska följas? Tekniska konsulter har ingen lag som särskilt riktar sig till dem och ansvaret man har som sådan har därför länge varit oklart – för att få vägledning har man varit hänvisad till en rad olika rättskällor. Genom boken Konsultansvar får dock även konsulter som arkitekter, konstruktörer och värderingsmän ett välbehövligt stöd i sin verksamhet.

Tanken är att boken ska fungera som ett hjälpmedel som konsulter dagligen kan ha glädje av vid juridiska problemställningar, säger Jan Elfström, advokat, som skrivit boken tillsammans med teknologie licentiat Lars Erik Ashton.

Den första i sitt slag
Jan Elfström, som har omfattande erfarenhet av frågor som rör konsultansvar, bestämde sig redan i början av 2000-talet för att skriva en bok som gav en överblick av de lagförarbeten, lagar och praxis som man som konsult har att förhålla sig till.

 – På marknaden fanns endast ett fåtal böcker som handlade om konsultansvar, och de som fanns var snävt hållna och specialiserade på enskilda lagar och bestämmelser. Jag bestämde mig därför för att skriva den bok som jag saknade – en bra översikt, berättar han.

Hans beslut resulterade i boken Rådgivarens professionsansvar, utgiven 2003, och det är den som han nu omarbetat tillsammans med teknologie licentiat Lars Erik Ashton, som genom sitt arbete som sakkunnig och sitt stora juridiska intresse också han har stor erfarenhet av frågor som rör konsultansvar.  Omarbetningen blev dock så omfattande att författarna betraktar resultatet – den nu utgivna Konsultansvar – som en helt ny bok.   

Redogör för konsulters ansvar
Med ett hundratal rättsfall och andra avgöranden som bakgrund, både från Sverige och från andra nordiska länder, ges i boken Konsultansvar en genomgång av de rättsliga förutsättningarna för konsultens ansvar, vem som ansvarar för uppdragets närmare innehåll, oskäliga avtal, vad som är god yrkessed, konsultens ansvar mot annan än kontraktspart, vilka möjligheter konsulten har att begränsa sitt ansvar samt påföljds- och reklamationsfrågor.

– De yrkesetiska reglerna och vad som i övrigt är god yrkessed har stor betydelse vid bedömningen av konsultansvaret, säger Lars Erik Ashton.  

Rättsfall
Boken Konsultansvar är anpassad till aktuella bestämmelser. I boken hänvisas också till ett europeiskt akademiskt arbete publicerat 2009, Draft Common Frame of Reference (DCFR), som har kommit att få stor betydelse och som syftar till att harmonisera den europeiska lagstiftningen. Hänvisning till DCFR görs redan i svenska domstolar. Jämfört med Elfströms tidigare bok finns i Konsultansvar fler rättsfall som handlar om tekniska konsulter och det görs även fler utblickar mot våra nordiska grannländer.

Konsultansvar är pedagogiskt upplagd och innehåller även sammanfattningar. Boken vänder sig främst till personer som yrkesmässigt erbjuder konsulttjänster och som arbetar med tvister och skadereglering, men är skriven med tanken att även andra intresserade ska kunna tillgodogöra sig innehållet.

 – Många söker idag råd och information i olika frågor på internet, men där finns inte någon systematisk bild av vilka juridiska problem som en konsult kan ställas inför. Vår ambition har varit att metodiskt undersöka och redogöra för vilka krav som kan ställas på olika typer av konsulter, och vi hoppas att boken kan fungera som vägledning för många, säger författarna.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige