Gå direkt till innehåll
Nyheter i ABFF 12: Ny struktur, regler för kvalitet och miljö och förslag till tvistlösning

Pressmeddelande -

Nyheter i ABFF 12: Ny struktur, regler för kvalitet och miljö och förslag till tvistlösning

Nu kommer ABFF 12, nya allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. ABFF 12 är enklare att hitta i, och tar i beaktande regler som rör kvalitets- och miljöplanering, något som efterfrågats av branschen. Nya ABFF innehåller också förslag på förenklad tvistlösning.

– Målgruppen för ABFF är fastighetsägare och förvaltningsentreprenörer. Syftet med bestämmelserna är att skapa jämförbarhet mellan anbud och säkerställa att konkurrens sker på lika villkor, säger advokat Pehr Jacobson som varit djupt involverad i revideringsarbetet på uppdrag av ABFF-utskottet.

Han poängterar att ABFF är utarbetad av branschen, för branschen. Bestämmelserna är en partsgemensam överenskommelse och förändrar ingenting i balansen mellan parternas intressen i en entreprenad jämfört med tidigare versioner av ABFF.

Redaktionell omarbetning

Pehr berättar att det handlar om en redaktionell omarbetning och att ABFF nu har samma indelning som de senaste AB, ABT och ABK, vilket gör det enklare för användaren att ta till sig informationen.

– Dessutom har vi gjort vissa förändringar och justeringar utifrån erfarenheterna från användningen av den tidigare versionen ABFF 04 som kom 2004.

Lättare tolka ABFF 12

Ett antal regler som inte tidigare varit med, finns nu i ABFF 12.

Bland annat har man lagt till ytterligare kommentarer till villkoren för att underlätta tolkning. Parternas ansvar är tydligare formulerat och man har fört in regler om kvalitets- och miljöplanering, uppföljning och dokumentation.

– Kvalitet- och miljöfrågor är en naturlig del av dagens avtal. Tilläggen är svar på ett behov som finns, säger Pehr.

ABFF innehåller dessutom förslag på förenklad tvistlösning, även detta är efterfrågat av branschen.

Naturlig förnyelse

Charlotte Axelsson är nytillträdd ordförande i Aff, Forum för förvaltning och service, vars medlemmar kommer att ha nytta av ABFF 12.

– Förnyelsen av ABFF är ett naturligt steg i den modernisering  av dokument och regelverk som vi hela tiden måste arbeta med. Att få en samstämmig systematik och ett innehåll som stämmer överens med användarnas behov skapar möjlighet till jämförelse. Inom Aff forsätter vi arbetet att göra Aff-avtalen samstämmiga med andra relevanta dokument och bestämmelser. Att arbeta in energi- och miljöperspektivet, bland annat klassificering av byggnader, är en del i det arbetet.

Fakta om ABFF:

ABFF, Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster:

  • reglerar övergripande avtalsfrågor såsom entreprenadens omfattning, utförande, organisation, tider etc.
  • är resultatet av en förhandling mellan representanter för beställare och utförare.
  • är framtaget av ABFF-utskottet.
  • ges ut av Svensk Byggtjänst.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige