Gå direkt till innehåll
Nytt avsnitt i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Erbjud unga utvecklingsmöjligheter i byggsektorn”

Pressmeddelande -

Nytt avsnitt i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Erbjud unga utvecklingsmöjligheter i byggsektorn”

Arbetsgivare inom byggsektorn skriker idag efter kompetent personal, samtidigt som allt färre utbildar sig inom vissa byggyrken. Detta gäller såväl akademiker som yrkesarbetare. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret pratar vi om hur tillgången på arbetskraft kan säkras, nu när en tredjedel av alla medarbetare i byggsektorn går i pension under en femtonårsperiod.

Hur ska vi få fler att välja jobb i byggsektorn? Vilka insatser behövs, och hur kan vi på bästa sätt ta tillvara på de nyanländas kompetenser?

I senaste avsnittet av Snåret får vi svar från Ann Ericsson, Head of Employer Branding på Skanska, Karin Berglind, analytiker på Arbetsförmedlingen och Jan-Ove Östbrink, Senior advisor housing and planning på SKL. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter.

Mångfald efterfrågas
– Byggsektorn har inte jobbat långsiktigt eftersom branschen är så konjunkturkänslig, menar Jan-Ove Östbrink.

Ann Ericsson konstaterar att nya yrken som konkurrerar med samhällsbyggarjobben har tillkommit.

– På Skanska har vi förvisso ett bra inflöde av unga kompetenta personer, men vi behöver mer mångfald – fler kvinnor och invandrare exempelvis, framhåller hon.

Tufft för småkommuner
Många kommuner har idag svårt att rekrytera exempelvis planarkitekter och här pekar Jan-Ove på den geografiska utmaningen;

– En tredjedel av Sveriges kommuner har en svag marknad. Det är knappast lätt att få en nyutexaminerad arkitekt att ta ett jobb i Dorotea. Kommunerna behöver därför bli bättre på att hjälpas åt och dela på resurserna.

Karin Berglind pekar på att det inte bara är byggbranschen som lider brist på arbetskraft.

– Kompetenserna som behövs, saknas också i andra branscher. Det innebär att vi inte så lätt kan rekrytera folk från andra yrken.

Locka unga
Panelen var också inne på att jobba med breda kampanjer för att nå ungdomar tidigt och få dem intresserade av byggsektorn. En annan aspekt som Jan-Ove Östbrink pekade på är att det är viktigt att erbjuda utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen för att få unga att stanna kvar i sektorn.

Nya rekryteringslösningar
I en tid där alltfler söker sig till Sverige, i hopp om ett tryggare liv, behöver vi bli bättre på att ta tillvara på den kompetens som de nyanlända har.

– Vi är dåliga på att ta till oss invandrad arbetskraft, konstaterar Jan-Ove Östbrink. Därför måste vi våga pröva nya lösningar; exempelvis anonyma rekryteringsprocesser. Alla måste få en chans att komma på intervju!

– Framför allt handlar det om att hitta smidiga processer för validering av utländsk kompetens. Det tar alldeles för lång tid idag, understryker Ann Ericsson.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige