Gå direkt till innehåll
Nytt från Svensk Byggtjänst – rapporten som ger 65 miljarder skäl till att satsa på bättre kommunikation

Pressmeddelande -

Nytt från Svensk Byggtjänst – rapporten som ger 65 miljarder skäl till att satsa på bättre kommunikation

En helt ny rapport pekar nu ut digitalisering och förbättrad klassifikation som dellösningar på byggsektorns låga produktivitetsökning och kommunikationsbrister. Det handlar allt som allt om 65 mil­jarder kronor som kan sparas årligen.

Svensk Byggtjänst har i tre uppmärksammade undersökningar 2007, 2014 och 2016 undersökt och följt upp hur bris­tande kommunikation i produktion och förvaltning egentligen påverkar svensk byggsektor. Nu delar Svensk Byggtjänst med sig av sammanfattningen av problematiken i en helt ny rapport, som också pekar ut möjliga lösningar.

I rapporten ”65 miljarder skäl – så leder förbättrad kommunikation till ökad produktivitet i byggsektorn” finns ett antal förslag som leder till förbättrad kommunikation och ökad produktivitet.

– Industrialiserat byggande genom innovation och standardisering är en del av lösningen. Klassificering och innovationsdriven upphandling är också vägar som leder dit. En viktig del av lösningen är CoClass, byggbranschens gemensamma språk som just nu implementeras i svensk byggsektor, berättar Mikael Malmkvist, produktchef för CoClass på Svensk Byggtjänst.

Därför revolutioneras byggbranschen genom CoClass

Klassifikationssystemet CoClass som förvaltas av Svensk Byggtjänst har utvecklats tillsammans med byggsektorns aktörer. CoClass kan ge stora besparingar tack vare att samma begrepp och terminologi används för:

  • Alla aktörer
  • Alla skeden
  • Alla programvaror
  • Alla informationsleveranser

I all byggd miljö genom hela livscykeln består varje byggnadsverk av ett antal objekt. Varje objekt är en informationshållare, och dess detaljeringsgrad ökar i takt med att ny information läggs till ju längre fram i processen man kommer.

AB Familjebostäder är en tidig användare av klassifikationsystemet CoClass.

– Med CoClass samlar vi all information om en byggnad i en och samma struktur genom hela livscykeln. Bygg och anläggning hanteras i samma informationsstruktur, vilket är en stor fördel, säger Andreas Persson, chef Expertstödsenheten på AB Familjebostäder.

Byggherrar, entreprenörer och fastighetsägare vinnare

Den senaste rapporten från Svensk Byggtjänst visar att alla i branschen vinner på ökad tydlighet och minskade kostnader. De som tjänar mest på förbättrad kommunikation är byggherrar, entreprenörer och fastighetsägare.

– I praktiken så kommer kostnadsbesparingen genom att felkällorna minskas när IT-systemen inte längre talar olika språk, förklarar Mikael Malmkvist.

Rapporten hjälper alla i branschen att förstå hur CoClass fungerar precis som ett språk, om alla kallar en spade för en spade så undviks missförstånd vilket därmed leder till besparingar.

Från Svensk Byggtjänsts sida ser man hur branschen äntligen blivit mogen för att implementera CoClass på bred front. Även användarna ser tydliga nyttor.

Läs mer om undersökningen som visar att 65 miljarder kronor kan sparas genom bättre kommunikation genom att ladda ner rapporten.

Lär dig mer:

65-miljardersrapporten
Utbildningar
Kunder tillämpar CoClass

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige