Gå direkt till innehåll
Nytt inslag i Svensk Byggtjänsts podd Snåret: ”Medborgardialog kan vara farligt för demokratin”

Pressmeddelande -

Nytt inslag i Svensk Byggtjänsts podd Snåret: ”Medborgardialog kan vara farligt för demokratin”

Medborgardialoger vid stadsutvecklingsprocesser blir ett alltmer utbrett verktyg för att engagera boende och ta vara på deras åsikter. Men får medborgarna som deltar verkligen möjlighet att påverka? Eller handlar dialogen mer om att förankra nya projekt hos invånarna? I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podd Snåret diskuteras medborgardialogens för- och nackdelar med Eva Bjurholm från Södertälje kommun som arbetat med boendedialog i Ronna och Fornhöjden, Nazem Tahvilzadeh från KTH som forskar om medborgarinitiativ och Johanna Gustafsson Fürst, konstnär med erfarenhet av dialogprojekt i Haninge. Programledare är Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter.

Enligt Nazem Tahvilzadeh syftar medborgardialogen till att beslut som tas ska bli bättre underbyggda. Forskningen på området är dock splittrad:

– Ganska lite forskning visar på att medborgardialogen leder till de positiva effekter som eftersträvas. Däremot visar en hel del forskning av dialogförfarandet ofta misslyckas av olika anledningar och annan forskning visar till och med på att medborgardialog kan vara farligt för demokratin, menar han.

Eva Bjurholm stämmer in i Nazem Tahvilzadehs resonemang:

– Vi kommuner tenderar att vara för otydliga när vi bjuder in till dialog. Väldigt ofta handlar det om en förankringsprocess för att ”stävja” proteströrelser, mer än att dialogen ger en win win-situation mellan kommun och medborgare.

Medborgardialogen ”för politisk”
Johanna Gustafsson Fürst tycker att man borde kalla dialogen för just förankringsprocess, för att inte inge falska förhoppningar. Hon var själv med och sjösatte ett dialogprojekt i Haninge under 2013, som till en början utvecklades positivt, men fick ett abrupt slut, då medborgarnas förslag ansågs för politiska. Utställningen i kommunhuset, som medborgardialogen mynnade ut i, stängdes därmed.

­– Här har vi hela problemet. Som politiker måste man förstå att politik är konflikt, och konflikt är något vi kan använda för att ta oss framåt. Och medborgardialog är politik, det måste man förstå som politiker, menar Johanna Gustafsson Fürst.

Har dialogen en framtid?
Nazem Tahvilzadeh konstaterar att i den bästa av världar så är medborgardialogen ett rättviseprojekt, där man engagerar grupper som idag inte deltar i de etablerade kanalerna, såsom val, partier och föreningar. Men där utföraren också har ett syfte med deltagandet som handlar om att fördela resurser rättvist.

– Om man har det motivet så tror jag att vi kommer att vara på rätt väg i alla fall. Men jag tror inte att det går att undvika konflikter. Politik handlar om att ta konflikter – inte att undvika dem, framhåller han.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Relaterat innehåll

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige