Gå direkt till innehåll
Nytt inslag idag i Svensk Byggtjänsts podd ”Snåret”: Svenskt bostadsbyggande 2014 – För fult, dyrt och dåligt?

Pressmeddelande -

Nytt inslag idag i Svensk Byggtjänsts podd ”Snåret”: Svenskt bostadsbyggande 2014 – För fult, dyrt och dåligt?

– Nya bostadsområden är enformiga, saknar stadsmässig karaktär och håller dålig byggteknisk kvalitet, menar Anders Gardebring, talesperson för nätverket YIMBY. Han medverkar i det senaste avsnittet av Snåret där kvalitetsaspekten i boendet och stadsmiljön diskuteras och analyseras. Går det att få kvalitet i byggandet när vi nu behöver bygga 250 000 bostäder fram till 2020?

Det riktas allt mer kritik mot det som byggs idag – hur det ser ut, att det är för dyrt, att det inte är tillräckligt miljövänligt och att vi inte längre bygger hus som ska kunna stå i 100 år – utan bara i 30 år.

I detta avsnitt tar Svensk Byggtjänst upp frågan om kvalitet i boendet och stadsmiljön. Vad handlar det om egentligen? Medverkar gör Anders Gardebring, talesperson från nätverket YIMBY, Moa Tunström, forskare på KTH vid Urbana och regionala studier, Martin Rörby, tidigare kanslichef på Skönhetsrådet och Ann-Sophie Forsberg, affärschef på Besqab. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter.

Allt från golvlister till utemiljö
Boendekvalitet är ett mycket vitt begrepp och därför svårt att definiera.

­ – Kvalitet i boendet handlar ju om alltifrån den upplevda miljön utanför fönstret ned till golvlisterna i lägenheten. Därför är det inte en helt enkelt fråga, menar Martin Rörby.

För Anders Gardebring handlar boendekvalitet framför allt om att ha nära till service och kunna utföra sina vardagliga ärenden till fots eller på cykel.

– Att slippa sätta sig i en bil för att kunna ta sig från bostaden – det tycker jag är den främsta kvaliteten i mitt boende, hävdar han.

De medverkande är oense om huruvida nya bostadsområden som byggs idag är av god kvalitet. Martin Rörby och Anders Gardebring tycker inte det. Moa Tunström ställer sig tvekande medan Ann-Sophie Forsberg menar att det som byggs håller hög kvalitet, såväl byggtekniskt som stadsmiljömässigt.

– Våra kunder är generellt mycket nöjda med sitt boende. De värderar en god närmiljö, energieffektivitet i bostaden och rumsligt välplanerade lägenheter, konstaterar hon.

Inte bara kvalitet väger in
Moa Tunström påpekar att det inte bara handlar om kvalitet när vi väljer vart vi vill bo.

– Många människor tycker kanske att det är viktigare att bo nära familj och vänner än att bo i en optimalt planerad miljö. Dessutom är det allt färre förunnat att själva kunna välja hur de vill bo, med dagens bostadsbrist, påpekar hon.

Att bostadsbristen påverkar kvalitetsaspekten är också Anders Gardebring inne på.

– Eftersom vi har ett så stort underskott på bostäder fungerar inte marknaden. Allt nybyggt säljs ändå – så byggbolagen behöver inte anstränga sig vad gäller den stadsmässiga kvaliteten på ett bostadsområde, menar han.

Samverkan och ökad kompetens
De medverkande efterlyser en större samverkan mellan alla inblandade parter i byggprocessen för att nybyggda områden ska kunna få ett bättre samspel med den omkringliggande miljön. Kompetensen behöver också öka bland planerare på kommunerna.

Martin Rörby tycker också att vi måste hitta tillbaka till mer generella detaljplaner för att kunna planera större områden i ett svep. Och att detaljfrågorna kan förskjutas från detaljplanen till bygglovsförfarandet.

– Vi står inför det faktum att vi behöver bygga en massa nya bostäder på kort tid. Men kanske får vi bättre kvalitet med snabbare processer? Kvantitet och kvalitet behöver ju inte stå i motsats till varandra, framhåller han.

I nästa program av Snåret kommer vi att titta närmare på internationella boendelösningar och huruvida de skulle kunna prövas i Sverige.

Lyssna på Snåret via www.byggtjanst.se. Diskussionen kring programmen förs på Twitter #snåret med Svensk Byggtjänsts VD Erik Hellqvist samt på Facebook.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Relaterat innehåll

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige