Gå direkt till innehåll
Praktisk handbok för växtbäddar i anslutning till AMA

Pressmeddelande -

Praktisk handbok för växtbäddar i anslutning till AMA

Jordkokboken är en praktisk handbok som ger vägledning i hur man på ett kreativt och reflekterat sätt skapar unika och hållbara växtbäddar samt hur man på ett tydligt och för entreprenören lättförståeligt sätt beskriver detta i en teknisk beskrivning i anslutning till AMA.

Växtbäddarna ses av många som en besvärlig del av markprojekteringen. AMA tillhandahåller vissa ”standardlösningar”, såsom A-jord och B-jord, vilka ger bra hjälp och en trygghet i sammanhanget.

Boken innehåller även en receptsamling med konkreta exempel på hur man skapar växtbäddar för några olika växtkategorier med särskilda ståndortskrav som ligger utanför eller endast delvis inom de ramar som AMA anger.

Jordkokboken ger kunskap i ämnet växtbäddsprojektering, ingjuter mod och självförtroende att inte bara välja standardjordar samt propagerar för mer miljömässigt och ekonomiskt hållbara växtbäddslösningar.

Boken vänder sig till landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer samt andra yrkeskategorier som arbetar med markprojektering i någon form. Den är avsedd såväl för yrkesverksamma som för studerande inom dessa yrkeskategorier. Vidare är boken till nytta för anläggningsbranschen och för producenter av jordsubstrat. 

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige