Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: IVAs projekt ”Ett energieffektivt samhälle” inbjuder till seminarium den 18 juni

På seminariet presenteras det arbete som gjorts i IVAs projekt ”Ett energieffektivt samhälle” inom området flerbostadshus. Det blir också en paneldebatt med företrädare för fastighetsägare och entreprenörer under ledning av seminariets moderator, Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst.

Seminariet har titeln ”Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050”. Fokus ligger på energieffektivisering av våra befintliga flerbostadshus, eftersom det är här den största potentialen och utmaningen finns.

Kostnaden för att höja energieffektiviteten blir väsentligt lägre när nödvändig renovering samordnas med åtgärder som sänker energianvändningen. Men en förutsättning för att effektiviseringen ska få genomslag är att fastighetsägare ser de nödvändiga åtgärderna som lönsamma. Det finns också ett behov av politisk stimulans för vissa åtgärder.

Huvudpunkter

• Är det realistiskt att halvera energianvändningen till 2050?

• Hinder och drivkrafter för förändringarna?

• Finns teknik och kunskaper?

• Har vi resurser att renovera och effektivisera allt som behöver åtgärdas?

Tid, plats och anmälan

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan: Anmälan görs via kalendariet på IVAs hemsida, www.iva/kalendarium senast den 13 juni. Deltagande är kostnadsfritt.

Mer info: Kontakta Kirsti Häcki, e-post kirsti.hacki@iva.se, tel 08-791 29 56.

Program 16.00 – 19.00

*Presentation av IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Jan Nordling, huvudprojektledare Ett energieffektivt samhälle

*Presentation av arbetsgruppens arbete

Per Westlund, ordförande arbetsgrupp Bebyggelse

*Vad är ett bra ombyggt flerbostadshus?

Arne Elmroth, professor emeritus, Lunds Tekniska Högskola

*Korta inlägg från olika aktörer:

- Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna

- Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

- Ingela Lindh, vd Stockholmshem

- Anders Österlund, konsultchef Teknik, SBC

*Paneldebatt

Samtliga medverkande

Moderator: Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst

 

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige