Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan Seminarium - Hållbar upprustning av miljonprogrammet med bostadsminister Stefan Attefall

Som en del av Svensk Byggtjänsts projekt ”Mina Kvarter – hållbar upprustning av miljonprogrammet” genomförs den 16 november ett stort seminarium med bl.a. civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Seminariet äger rum på Hotell Hilton, Slussen i Stockholm den 16 november. Registrering börjar 8.30 programmet pågår till 16.30.

Representanter för medier deltar kostnadsfritt. Ange ”Hållbar upprustning av miljonprogrammet” plus namn, media, mailadress och telefonnummer till press@byggtjanst.se senast den 10 november.

För mer information kontakta Erik Kalmaru, kommunikationsansvarig Svensk Byggtjänst, 076-579 28 68, erik.kalmaru@byggtjanst.se

Program

9.00 – 9.15 ÖPPNANDE AV KONFERENSEN
Erik Hellqvist VD, Svensk Byggtjänst

9.15 – 9.45 UPPRUSTNINGSBEHOVET I MILJONPROGRAMMET – en möjlighet till förnyelse av hela samhället
Karin Bruce, Tällberg Foundation
Miljonprogrammets förestående renovering handlar i grunden om att investera i människors möjligheter. Det finns här en enorm möjlighet i att utnyttja ombyggnationen för att både upprusta den fysiska miljön och skapa möjligheter för människor att utvecklas – för samhällsutveckling i bredare bemärkelse. Detta kräver dock att de viktiga aktörerna - inklusive fastighetsägare, byggbolag och politiker, men också tex tjänstesektor, utbildning, civilsamhälle - söker nya arbetssätt och partnerskap – för ett holistiskt angreppssätt på utmaningen.

9.45 – 10.15 MILJONPROGRAMMET – UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 
Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister

10.15 – 11.10 FÖRMIDDAGSKAFFE

11.10 – 11.40 DE BOENDES ÖNSKEMÅL OCH PRIORITERINGAR
Rolf Persson VD, Industrifakta
Presenterar den senaste undersökning hur hyresgästerna ser på upprustningsproblematiken.
– Betalningsförmågan och betalningsvilja hos hyresgästerna
– Intresset för hållbar upprustning
– Intresse för ombildning till bostadsrättsföreningar
– Hur motivera man en hållbar upprustning för de boende

11.40 – 12.10 PRIORITERA INSATSER OCH VÄLJ RÄTT ÅTGÄRDSNIVÅ 
Ronny Bergens, VD för Fastighetsägarna Järva
Vad ska man göra och hur omfattande renoveringar ska man göra, allt på en gång eller lite åt gången?

12.10 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.30  HÅLLBARA JÄRVA
Praktikfall 1 – 
 En beskrivning från ett pågående projekt.
Lisa Enarsson, Miljöförvaltningen Stockholms stad (projektledare Hållbara Järva)
Hållbara Järva är en del av Stockholm stads satsning på att miljöprofilera miljonprogramsområden.

13.30 – 14.00 FINANSIERING AV HÅLLBAR UPPRUSTNING
Björn Wellhagen, Sveriges byggindustrier
På vilka sätt går det att finansiera upprustningen och hur ska det gå till?
Bakgrund till behovet av hållbar upprustning, diskuterar varför det uppstått och ger olika förslag till hur finansiering kan genomföras.

14.00 – 14.25 NYA KONCEPT OCH NY EFFEKTIV TEKNIK OCH UPPRUSTNING 
Praktikfall 2 –  Nya koncept – påbyggnad av hus från miljonprogrammet (rapport med stöd av SBUF)
Camilla Persson Lidgren, civ.ing. Gruppchef, Skanska Hus och Bostad Skanska Teknik Malmöavdelningen
Clara Widerberg , civ.ing. Produktionsledare, Skanska Hus Stockholm
Miljonhemshusen som är byggda på 60-70-talet behöver ofta en omfattande renovering vad avser underhåll, stambyte, energimässigt t ex tilläggsisolera fasad, byta fönster, byta tak. När denna renovering görs kan det vara lönsamt att samtidigt bygga på husen med en eller två våningar. Fastighetsägaren får fler lägenheter och fler hyresgäster som kan vara med att betala renoveringskostnaden. 

14.30 – 14.55 EFTERMIDDAGSKAFFE

14.55 – 15.15 NY BYGGTEKNIK MED INRIKTNING PÅ KLIMATSMART OCH HÅLLBART BYGGANDE
Åke Mård, Koljern 

15.15-15.45 ENERGILÖSNINGAR; Vad är en rimlig åtgärdsnivå för att uppnå hållbarhet?
Rolf Kling, VVS Företagen

15.45 – 16.20 DEN SOCIALA DIMENSIONEN
Projektet ”Mina Kvarter”, interaktionen mellan boende, ungdomar och fastighetsbolag.
Fisksätras Ungdomsråd, Patrik Derk, VD Telge Hovsjö, Ingrid Svetoft, Arkitekt & Forskare.

16.20-16.30 DAGEN AVSLUTAS
Alexandra Pascalidou – moderator + Erik Hellqvist VD, Svensk Byggtjänst

 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Relaterat innehåll

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige