Gå direkt till innehåll
Smyglansering av AMA Funktion: ”Ett viktigt steg mot en helt digital upphandling av totalentreprenader”

Pressmeddelande -

Smyglansering av AMA Funktion: ”Ett viktigt steg mot en helt digital upphandling av totalentreprenader”

Äntligen är den nya medlemmen i AMA-familjen här. AMA Funktion, som den nya tjänsten heter, är ett länge efterfrågat helt digitalt hjälpmedel för upprättande av funktionskrav för totalentreprenader. Den femte maj bjöd Svensk Byggtjänst in till en smyglansering av verktyget och intresset var stort för den nya medlemmen.

Onsdagens smyglansering av AMA Funktion var ett eftertraktat webbinar, som alltid när det handlar om AMA.Den nya tjänsten AMA Funktion erbjuder beställaren ett helt nytt tvärfackligt hjälpmedel för upphandling av totalentreprenader, som ger entreprenörer förfrågningsunderlag som är uppställda på ett systematiskt och enhetligt sätt tack vare kravmallar och ett helt digitalt verktyg.

– AMA Funktion är den senaste storsatsningen från Svensk Byggtjänst. Vi kallar detta en förhandspremiär och bjuder nu in till testanvändning. Den verkliga lanseringen sker i höst, berättade Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst.

Många fördelar vid totalentreprenad

Sedan begreppet totalentreprenad infördes i början av sjuttiotalet, har det saknats bra hjälpmedel för upphandling med funktionskrav – tills nu.

Produktägaren Johanna Brolin berättade mer om vinsterna med AMA Funktion:

– AMA Funktion ger flera fördelar för den som handlar upp totalentreprenader. Det blir lättare att återanvända kunskap, ger fler förslag till lösningar, främjar innovation, internationell konkurrens samt tydligare ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenör, förklarade hon.

Tidig användare medutvecklare

Familjebostäder är med som partner till Svensk Byggtjänst och utvecklar AMA Funktion. Andreas Persson, chef expertstödsenheten på Familjebostäder, deltog på webbinariet och berättade varför.

Familjebostäder lever i en digital kontext och behöver kommunicera digitalt.

–Vi ser möjligheterna att kommunicera digitalt i vår förfrågan gällande att bygga hus utifrån totalentreprenad. AMA Funktion är ett utmärkt verktyg, det är en förutsättning att kommunicera digitalt med dem som vi handlar upp totalentreprenader med. Redan nästa år räknar vi med att använda detta skarpt, förklarade Andreas. 

Han poängterade också att det finns en stor fördel i att kunna gå tillbaka och förstå vilka krav man tidigare ställt och hur de kan följas upp.

– Vi är väldigt glada att ha Familjebostäder som engagerad samarbetspartner. Med deras hjälp har vi tagit fram digitaliserade kravtexter som kallas kravobjekt och använder klassifikationssystemet CoClass tabeller för att bygga kravstrukturen, säger Johanna Brolin.

Rent praktiskt har Svensk Byggtjänst och Familjebostäder tillsammans brutit isär ett flerbostadshus funktionsmässigt och skapat kravmallarna som definierar kraven på olika utrymmen ner till att minska byggdel.

– Det arbete vi nu lagt ner kommer resten av branschen till nytta och har därmed en tydlig branschförankring. Vi hoppas fler vill engagera engagemang att ta fram ytterligare byggnadstyper som vi själva kommer att ha nytta av, till exempel lokalytor. Så vi efterlyser fler som vill beskriva utifrån AMA Funktion, säger Andreas Persson.

Demo av tjänsten

Jan-Olof och Johanna demonstrerade sedan molntjänsten AMA Funktion Studio. De visade hur man klickar sig fram genom menyerna och lägger till funktioner utifrån en kravmall.

– Den faktabank som byggs upp är bra för kunskapsåterföringen, där kan fastighetsägaren göra uppföljningar och det blir lättare att jobba med ständiga förbättringar, sade Jan-Olof Edgar. 

Fortsätter utvecklingen

Den version som nu presenterats kommer nu Svensk Byggtjänst fortsätta att utveckla till slutet av året tillsammans med Familjebostäder och andra testanvändare.  

Läs mer om AMA Funktion här.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige