Gå direkt till innehåll
Stadsbyggnadsdirektör i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Nu har vi världens möjlighet att bygga bra”

Pressmeddelande -

Stadsbyggnadsdirektör i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Nu har vi världens möjlighet att bygga bra”

Bostadsbrist, flyktingkris och segregation. Utmaningarna för våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö är stora. Så hur arbetar städernas respektive stadsbyggnadsdirektörer för att åstadkomma den inkluderande, hållbara och jämlika staden? I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret dyker vi ner i städernas visioner och diskuterar hur de ska uppnås.

Bostadsbristen är som bekant skriande i större delen av Sverige, men i storstäderna märks den mest. I senaste Snåret medverkar Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs stad samt Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad och svarar på vilka strategier respektive stad har för att komma tillrätta med utmaningarna. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg.

Tuffa bostadsmål
Malmö stad har tidigare haft som mål att bygga 2500-2800 nya bostäder per år. Men i och med förra årets stora flyktingvåg, behöver ytterligare 1000 bostäder per år byggas.

– Det är den stora utmaningen, att bygga för dem som saknar betalningsförmåga, konstaterar Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad, berättar att Stockholm har ändrat sitt bostadsmål, från att bygga ikapp bostadsbristen till att bygga så mycket som staden klarar av, vilket är 140 000 bostäder till 2030.

I Göteborg siktar man på 80 000 bostäder till 2035. Enligt stadsbyggnadsdirektören Agneta Hammer handlar det till stor del om att förtäta och bygga samman den utspridda bebyggelsen.

– Men man får komma ihåg att det inte är de snabba lösningarna som långsiktigt bygger staden, betonar hon.

Medborgardialog en utmaning
Christer Larsson framhåller vikten av att få med sig medborgarna i utvecklingen, och menar att städer inte borde prata om vad som är deras mål, utan vad som är medborgarnas mål.

– Där får jag vara självkritisk. Malmö har inte gjort tillräckligt för att involvera medborgarna i stadens utveckling på rätt sätt, menar han.

I Stockholm har man prövat olika metoder för att nå invånarna, bland annat en mobil dialogpaviljong samt ett Stockholmsrum på Kulturhuset med stadens alla utbyggnadsprojekt.

– Men jag skulle gärna vilja inkludera de många som bor och arbetar i Stockholm – men som saknar fast bostad – i dialogen. Det är viktigt att också de får komma till tals och inte bara de som redan har sin bostadssituation tryggad, framhåller Anette Scheibe Lorentzi.

Trots utmaningarna ser hon positivt på utvecklingen:

– Det är nu vi har världens möjlighet att bygga bra, konstaterar hon.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige