Gå direkt till innehåll
Stefan Ränk i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Hyresrätten bör vara en kortsiktig boendeform”

Pressmeddelande -

Stefan Ränk i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Hyresrätten bör vara en kortsiktig boendeform”

Hyresrätten har gått från att vara ett subventionerat boende för "alla" till att bli en förhållandevis dyr upplåtelseform. Idag har fastighetsbolagen möjlighet att ställa höga ekonomiska krav på hyresgästerna. Hur har det blivit så? Och hur kommer hyresrätten att utvecklas i framtiden?

I Svensk Byggtjänsts podcast Snåret ägnar vi hela det senaste avsnittet åt hyresrättens utveckling. I panelen finns Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling i Göteborg, Kerstin Annadotter, universitetsadjunkt vid bygg- och fastighetsekonomi på KTH och Stefan Ränk, vd på Einar Mattsson. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg.

Ny hyresmodell i Göteborg
I Älvstaden i Göteborg utvecklas nu en ny modell för de hyresbostäder som ska byggas – hälften av lägenheterna kommer att få en hyra under bruksvärdet. En del bolag ska bygga lägenheter som redan i produktion sätts att ha en lägre hyra, och sen avgör ekonomiska förutsättningar vem som kan få en sådan lägenhet.

Stefan Ränk är negativ till satsningen:

– Man gömmer sociala kostnader på detta sätt och jag har svårt att se hur man ska kunna garantera låga hyror i längden. Jag vill hellre se riktade bidrag till de resurssvaga. Dessutom tycker jag att hyresrätten används på fel sätt. Det är inte den eftersträvansvärda boendeformen ur ett långsiktigt perspektiv.

Lena Andersson replikerar:

– Vi gör det möjligt för ekonomiskt svaga grupper att kunna efterfråga ett centralt boende. Älvstaden kommer att bli socialt blandat – inte en gräddhylla!

Efterlyser fler upplåtelseformer
Kerstin Annadotter instämmer i Stefan Ränks uttalande:

– Hyresrätten som upplåtelseform har fått för stor roll i bostadsbeståndet. Jag efterlyser fler upplåtelseformer i framtiden och gärna bosparande från ung ålder.

Stefan Ränk vill också gärna se förutsägbara kostnader i ett nytt hyressystem, exempelvis en fast hyra under tio års tid. Det ger en trygghet till hyresgästen.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige