Gå direkt till innehåll
Successivprincipen – ny handbok om projektstyrningsmetoden

Pressmeddelande -

Successivprincipen – ny handbok om projektstyrningsmetoden

– Projekt blir mer och mer komplexa. Traditionella kalkyler och tidplaner är exakta men fångar inte komplexiteten och den osäkerhet som projekten orsakar. Det gör däremot Successivprincipen, som också ger ett underlag för att på ett proaktivt sätt minimera överraskningar i projekten, säger författarna.
Successivprincipen är en projektstyrningsmetod som används för att styra såväl tid som kostnad.

I Successivprincipen – en handbok, presenteras metodens teori, det resultat som osäkerhetsanalysen ger och hur en kostnads- respektive tidsanalys genomförs. Vidare beskrivs en förenklad tillämpning av metoden. Exempel ges på hur metoden kan användas i projektprocessen för att hantera osäkerheter och som beslutsstöd. Avslutningsvis ges en redogörelse av erfarenheter av metoden och en exempelsamling från genomförda projekt och deras resultat.

Syftet med metoden är att:

• identifiera och värdera projektets osäkerheter
• synliggöra förhållandet mellan kostnad och/eller
 genomförandetid och sannolikhet (den s.k. S-kurvan)
• få en gemensam bild av projektets omfattning och dess osäkerheter
• ta fram en handlingsplan att använda för den fortsatta kostnads- och
tidsstyrningen i projektet.


Om författarna:
Henrik Erdalen är civilingenjör och certifierad projektledare PMP® med ca 30 års erfarenhet från projektledande roller som beställare, konsult och entreprenör inom samhällsbyggnadsområdet. Henrik arbetar som moderator med osäkerhetsanalyser och har de senaste åren arbetat med implementering och verksamhetsutveckling av Successivprincipen som en naturlig del i beställarorganisationers investeringsprocess. Henrik arbetar som strateg på Nya Stambanor, Trafikverkets program för ny höghastighetsjärnväg och med egen konsultverksamhet i Erdalen Project Management AB.

Thomas Lillskogen har över 40 års projekterfarenhet inom flera olika branscher. För Thomas är Successivprincipen en naturlig del i arbetet med projektstyrning. Under sina ca 35 års arbete med metoden har han modererat mer än 360 osäkerhetsanalyser. Han har dessutom medverkat vid införandet och utbildning i metoden. Exempel på organisationer är Trafikverket, Ericsson, Telia, Region Östergötland, flera kommuner samt privata företag. Han håller dessutom öppna kurser inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Thomas är VD i ProjektKvalitet AB.


FAKTA
Författare: Henrik Erdalen och Thomas Lillskogen
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 215
Format: 155 x 223 mm
Limbundet mattlaminerat mjukband med flikar och uv-lack, illustrerad i fyrfärg

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige