Gå direkt till innehåll
Likställda arbeten i entreprenader
Likställda arbeten i entreprenader

Pressmeddelande -

Svensk Byggtjänst lanserar heltäckande sammanställning om likställda arbeten

Nu lanserar Svensk Byggtjänst boken Likställda arbeten i entreprenader, som är den första boken av sitt slag – en heltäckande sammanställning för allt som rör byggentreprenörens rätt till ersättning om förutsättningarna för bygget ändras från det avtalade, så kallade likställda arbeten. Ändringar av avtal ligger ofta till grund för oegentligheter och tvist mellan parterna.

Byggsektorns processer för avtalsskrivande är ofta svåra och tidskrävande. En stor del av processen handlar om att säkerställa att alla förutsättningar för bygget är tagna i beaktning. Forskning visar även att avvikelser – oförutsedda förutsättningar för byggandet – är både en stor och vanlig anledning till att tvist mellan parter uppstår.

Entreprenörer upplever ofta att de inte fått tillräcklig information om förutsättningarna för arbetet, samtidigt som beställare menar att entreprenörer borde kunna fastställa samtliga av projektets förutsättningar vid, men gärna innan, kontraktsstadiet. Å ena sidan regleras beställarens rätt att justera sin beställning under kontrakttidens gång under bestämmelsen om ÄTA. Entreprenörens likställda rätt till ersättning för när förutsättningarna för bygget ändras regleras å andra sidan under bestämmelser om likställda arbeten.

För att bidra till att undvika problem senare i byggprocessen lanserar nu Svensk Byggtjänst boken Likställda arbeten i entreprenader. Utgåvan, som är tänkt att användas som ett uppslagsverk, ska främst ses som ett komplement till standardavtalen eftersom den ger en djupdykning i allt som rör entreprenörens behov eller önskan att justera kontraktet när byggandet är igång. Det kan exempelvis handla om att ta betalt för moment som inte inkluderades vid kontraktstart.

Boken kan också ses som en introduktion till entreprenadjuridik i stort eftersom det avhandlar både kommersiella entreprenader och konsumententreprenader.

– Tack vare min erfarenhet som entreprenör inom markfrågor har jag koll på de vanligaste problemen som brukar uppstå mellan parterna, och hur de ska undvikas. Både projekten och relationerna tjänar på att lägga den där extra energin på avtalet. Det är inte helt enkelt att hålla ordning på alla formella regler som omgärdar bestämmelserna om likställda arbeten, säger Ronnie Widmark, entreprenadjurist och författare till boken.

Boken vänder sig till både jurister, entreprenörer och beställare. Den ger en historisk tillbakablick för standardkontraktens utformning, en översikt av tidigare rättsfall samt scenarier tagna från verkligheten. Slutligen ges en förenklad guide för hur man ska tänka och gå till väga för att ta så många parametrar i beaktande som möjligt under avtalsprocessen. Sammantaget ska boken ge ett praktiskt stöd för både formulering av avtal och för problemlösning under byggprocessen, då med grund i praxis och best practice.

– Förståelsen för varandras behov och prioriteringar är jätteviktigt för byggprojektens framgång. För att underlätta detta är boken ett fint praktiskt stöd som ger värdefull kunskap om byggprocessens alla, ofta svårförutspådda, förutsättningar. I tider med byggkris har byggsektorn heller inte råd – tids- och kostnadsmässigt – att lägga onödig energi på sånt som inte är det faktiska bygget. Vattentäta och smidiga avtalsprocesser är därför extra viktigt, säger Helen Strandgren, affärsområdeschef på Svensk Byggtjänst.

Boken finns att köpa i Svensk Byggtjänsts bokhandel.

Om författaren

Ronnie Widmark har över 20 års erfarenhet som mark- och byggentreprenör och han är utbildad trädgårdsanläggare med fokus på trädgårdsdesign. Han är nu verksam jurist och driver egen byrå med fokus på entreprenadjuridik.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

www.byggtjanst.se

Kontakter

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige