Gå direkt till innehåll
Veronica Palm (S) och Ulf Perbo (KD) debatterade bostadsbyggande i Almedalen: Investeringsstöd den stora skiljelinjen mellan blocken

Pressmeddelande -

Veronica Palm (S) och Ulf Perbo (KD) debatterade bostadsbyggande i Almedalen: Investeringsstöd den stora skiljelinjen mellan blocken

Vad gör politiken för ökat bostadsbyggande? Det var titeln på dagens seminarium från Svensk Byggtjänst på Business Arena på Burmeister i Almedalen. Veronica Palm, socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson och Ulf Perbo, statssekreterare till bostadsminister Stefan Attefall debatterade lösningar för ökat bostadsbyggande, inför en fullsatt lokal. Veronica Palm talade sig varm för riktat investeringsstöd medan Ulf Perbo menade att riktade bostadsbidrag är den enda subvention som behövs.

Svensk Byggtjänst har under våren satt den snåriga byggprocessen under lupp i podcasten Snåret. Där har politiker och företrädare från branschen fått diskutera lösningar på bostadsbristen. Idag fortsatte Snåret som liveversion i Almedalen med Veronica Palm (S) och Ulf Perbo (KD) på plats, under ledning av programledaren Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

Riktat investeringsstöd
Emma Jonsteg inledde med att ställa frågan vad som skiljer de politiska blockens bostadspolitik åt. Veronica Palm konstaterade att den stora skillnaden är att socialdemokraterna inte anser att bostaden är vilken vara som helst, utan en social rättighet.

– Det behövs politiskt mod och investeringar för att lösa bostadsbristen. Det innebär inte att vi vill ha en massa subventioner, utan det handlar om ett riktat investeringsstöd och kreditgarantier till de som vill bygga hyresrätter.

Ulf Perbo kontrade med att bostadsbyggandet nu är uppe på goda nivåer, med nästan 40 000 nya bostäder per år och att han inte ville se subventioner, som han menade bara går direkt ner i byggbolagens fickor.

– Däremot finns det fortfarande hinder kvar på bostadsmarknaden som begränsar byggandet, exempelvis flyttskatten och kommunernas planmonopol. Där vi ser att det kanske behövs en regional planering i framför allt storstäderna.

Bostadsbyggandet som riksintresse
Veronica Palm flaggade för att hon vill att bostadsbyggandet blir ett riksintresse och att länsstyrelsens roll i byggprocessen ska ses över. Där höll Ulf Perbo med, men konstaterade samtidigt att länsstyrelserna bara följer lagarna, och att det i första hand är de som ska ses över.

Vad gäller det sociala ansvaret vill Alliansen att svagare grupper främst ska hjälpas med riktade bostadsbidrag, men menade samtidigt att vi inte kan bygga nyproducerat med de resurssvaga i åtanke.

Veronica Palm svarade med att hon tyckte Perbo hade en sorglig syn på bostadsförsörjningen och framhöll att vi givetvis måste bygga för vanligt folk.

– Vi har inte råd att öka ojämlikheten mer, det hotar tillväxten, betonade hon.

Aktiv reformagenda kontra social bostadsförsörjning
Emma Jonsteg avslutade med att fråga varför svenska folket ska rösta på respektive politiskt block i höst. Ulf Perbo framhöll att Alliansen kommer att fortsätta den aktiva reformagendan och påminde än en gång att vi redan nu är uppe i 40 000 nybyggda bostäder per år. Veronica Palm kontrade med att de som är nöjda med att marknaden har ensamt ansvar över bostadsförsörjningen, gör rätt i att rösta höger. Tycker man däremot att bostaden är en social rättighet, gör man bäst i att rösta på de rödgröna.

___________________________________________________________________________________

Lyssna på Snåret via www.byggtjanst.se. Diskussionen kring programmen förs på Twitter #snåret med Svensk Byggtjänsts vd Erik Hellqvist samt på Facebook.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige