Pressmeddelande -

Skola i Stockholm först ut i nytt nationellt cykelprojekt

Onsdag 12 maj får Stockholm besök av Cykelhjältarna – ett nytt cykelprojekt i landets skolor. Målet är att fler ska börja cykla, för hälsan, miljön och glädjen. Vällingbyskolan i Stockholm får äran att vara en av fyra skolor som inleder projektet.

– Vi vill utbilda och inspirera elever i hela landet att cykla mer, och vi börjar i Stockholm, säger Klas Elm, ordförande Svensk Cykling.

Cykelhjältarna är ett nationellt skolprojekt med främsta uppgift att få elever i hela landet att cykla mer. Konkret innebär Cykelhjältarna att fjärdeklassare under en halv dag får lära sig om trafikvett, miljövinsten med cykling och varför det är så hälsosamt för kroppen att cykla. Dagen avrundas med praktiska cykelövningar på en rolig hinderbana. Till Vällingbyskolan kommer dessutom den lokala bmx-klubben för att köra en spektakulär uppvisning.

– Dagens barn är morgondagens vuxna. Därför är det jätteviktigt att vara ute i skolorna och förse dem med kunskap och lust för hur man på ett naturligt och enkelt sätt får en sund vardagsmotion, samtidigt som man är snäll mot vår planet, säger Klas Elm.

Cykelhjältarna smygstartar under maj månad med att besöka fyra skolor fördelade över fyra städer, varav Stockholm är en. Nästa steg är att resten av landets skolor själva ska ansöka om att få genomföra Cykelhjältarna.

– Vi vill gärna komma igång med projektet i alla städer, men eftersom vi bistår med material, hjälp och lånecyklar, börjar vi lugnt för att sedan accelerera. Vår förhoppning är att cykelprojektet blir en nationell angelägenhet.

Plats: Vällingbyskolan, Offerdalsgatan 1 i Vällingby
Datum: Onsdag 12 maj
Starttid (ungefärlig): Klockan 9

Pressen är välkommen att närvara. Om ni önskar att fotografera under arrangemanget, vänligen tag kontakt med Joakim Stenberg för närmare information om tillstånd etc.

För mer information, kontakta:
Klas Elm, ordförande Svensk Cykling, 0704-58 01 08
Joakim Stenberg, projektledare för Cykelhjältarna, 0708-97 67 56

Ämnen

  • Miljö, energi