Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

God resultattillväxt första kvartalet

JANUARI - MARS

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet ökade 65% till 3,9 (2,4) MSEK.
  • Rörelsemarginalen ökade till 32,2% (21,0).
  • Resultat efter skatt ökade 62% till 2,8 (1,7) MSEK.
  • Resultat per aktie ökade 62% till 0,14 (0,09) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 (1,3) MSEK.

 

Ämnen

  • Hel-, delårsrapporter

NetJobs Group AB (publ) äger norra Europas största jobbsajtnätverk med 35 nischade jobbsajter och 5 generella jobbsajter i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland med över 350 000 unika besökare i månaden (Google Analytics-Januari 2011).  NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 börsnoterat på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank.  
Visionen är att vara #1 i världen inom nischade jobbsajter.
Mer information finns på www.netjobs.com

Kontakter

Hristos Kitsos

Presskontakt VD 08-678 74 20