Pressmeddelande -

Enad bransch gav regeringen förslag för fördubblad kollektivtrafik

En samlad kollektivtrafikbransch presenterade på torsdagen den 15 maj ett konkret underlag till infrastrukturminister Åsa Torstensson och regeringen om hur kollektivtrafikens marknadsandel ska kunna fördubblas på sikt. 

- Jag ser det här mötet som ett första steg på en resa som vi i branschen ska göra tillsammans med regeringen för att få fart på kollektivtrafikens utveckling. Branschen står inför en omställningsfas som handlar om att vi måste bli bättre på att tillgodose resenärernas behov och att arbeta effektivare tillsammans över alla gränser, säger Charlotte Wäreborn Schultz VD, Svenska Lokaltrafikföreningen

- Sveriges kommuner planerar för bostäder och arbetsplatser och tillsammans med landsting och regioner planerar de för infrastruktur och kollektivtrafik. Om vi tillsammans med regeringen kan se till att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel så kommer det att gynna miljön, sysselsättning och tillväxt och det tycker vi självklart är jättebra, säger Gunilla Glasare, direktör Sveriges Kommuner och Landsting.

- En fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandel innebär att vi måste se till hela resan från start till mål oavsett transportslag och hitta nya former för att samarbeta, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör Bussbranschens Riksförbund, Peder Wadman, VD Branschföreningen Tågoperatörerna samt Lennart Hamnered, ordförande Svenska Taxiförbundet.

För ytterligare information:

Charlotte Wäreborn Schultz, VD, SLTF, 070-528 08 70
Gunilla Glasare, Direktör, Sveriges Kommuner och Landsting, 08-452 74 75
Anna Grönlund, Förbundsdirektör, Bussbranschens Riksförbund (BR), 08-442 72 75
Peder Wadman, VD, Branschföreningen Tågoperatörerna, 070-602 14 46
Lennart Hamnered, Ordförande, Svenska Taxiförbundet, 0705-57 45 50

 

Se även

Svenska Lokaltrafikföreningens hemsida www.sltf.se

Bussbranschens Riksförbunds hemsida www.bussbranschen.se

Branschföreningen Tågoperatörernas hemsida www.tagoperatorerna.se

Svenska Taxiförbundets hemsida www.taxiforbundet.se

Ämnen

  • Regering

Kontakter

Anita Stenhardt

Presskontakt Kommunikationschef