Pressmeddelande -

Kollektivtrafikbranschen redo för nya utmaningar

Vid ett seminarium i Almedalen idag diskuterades den kommande avregleringen av Sveriges kollektivtrafik. Den mest debatterade frågan var om förändringarna kommer att göra det bättre eller sämre för resenären. Andra viktiga frågor som togs upp var samverkan kring förseningar, gemensamma informationssystem och biljettsystem.

- För resenärerna kommer den nya regleringen på sikt att kunna att leda till fler resealternativ och ökad valfrihet. Resenärerna måste lätt och fritt kunna kombinera olika delar av utbudet på marknaden till just sin resa, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

- För oss i branschen kommer det att ställas stora krav på samverkan mellan transportslagen, inte minst vid förseningar. Dessutom måste vi verkligen våga tänka nytt och då är taxi en viktig del av kollektivtrafiken, säger Lennart Hamnered, ordförande Svenska Taxiförbundet.

Som avslutande fråga fick panelen svara på hur målet om en fördubblad kollektivtrafik kan nås.

- Lär känna kunden, sade trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S).

I samband med debatten uppmanade Catharina Elmsäter-Svärd alla att tagga Twitterinlägg om den nya kollektivtrafiklagen med #nykoll.

Fakta:

Medverkande i debatten var: Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister (M), Anders Ygeman, Trafikutskottets ordförande (S), Jan Forsberg, VD SJ AB, Maria Höglander, VD Länstrafiken Västerbotten, Lennart Hamnered, Ordförande Svenska Taxiförbundet och Anders Lundström, VD Keolis och ordförande Bussbranschens Riksförbund.

Debatten arrangerades av Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund, Taxiförbundet och Branschföreningen Tågoperatörerna som alla ingår i Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik.

För att underlätta för dig som bevakar transporter, energi, miljö, klimat och infrastruktur har Fördubblingsprojektet öppnat en branschgemensam statistikportal. På portalen visualiseras grafiskt redan publicerad statistik på ett lättillgängligt sätt från bland annat Kollektivtrafikbarometern. Portalen finns på www.fördubbling.se.

Bilder från dagens kollektivtrafikdebatt kan laddas ner från: www.flickr.com/svenskkollektivtrafik

Kontaktpersoner:

Anita Stenhardt                Informationschef, Svensk Kollektivtrafik
+46 70 588 08 69

Helena Gibson Ek              Informationsansvarig, Bussbranschens Riksförbund
+46 70 648 24 00

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • framtidens kollektivtrafik
 • avreglering
 • svensk kollektivtrafik
 • lokaltrafik
 • kollektivtrafik
 • ellinor persson
 • charlotte mattfolk
 • fördubbla kollektivtrafiken
 • fördubblingsprojektet
 • maria höglander
 • jan forsberg
 • lennart hamnered
 • anders ygeman
 • catharina elmsäter-svärd

Kontakter

Anita Stenhardt

Presskontakt Kommunikationschef