Pressmeddelande -

Säkrare resa i kollektivtrafiken för resenärer som använder rullstol

Nu finns rekommendationer för att brukare av rullstolar ska kunna åka säkert i kollektivtrafiken. Rekommen­dationerna har blivit så uppskattade att de lyfts av trafikhuvudmännens branschorganisation Svensk Kollektivtrafik för att förordas på nationell nivå.

Arbetet med rekommendationerna och arbetsgruppen som bildades presenteras vid konferensen:
"På rätt spår - om tillgängliga resor för äldre och funktionshindrade"

Möt Marianne Salén och Anke Samulowitz, utvecklingsledare på Västra Götalandsregionen, på Seminarium B, kl. 13.00- 14.30.

21 november, Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen i Göteborg.

Rekommendationer finns än så länge framtagna för resor med buss, tåg, spår­vagn, flyg och Specialfordon (färdtjänstbuss) som informationsblad. De anger bland annat mått och fasthållning som är väsentliga för att resenärer som använder rullstol ska åka säkert i de olika fordonen.

- Vår ambition är att fler ska kunna ta del av den allmänna kollektiv­trafiken. För att garantera resmöjligheter i kollektiv­trafiken underlättar det att resenärer med rullstol har kunskap om den egna stolen. Rekommendationerna är till hjälp för både brukare, förskri­vare och för trafikföretagen, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd, Svensk Kollektivtrafik.

Trafikhuvudmännen fattar beslut lokalt om rekommendationerna gäller inom deras län, men det är en stark rekommendation från Svensk Kollektivtrafik att man följer dem.

Brukarorganisationerna har varit med i arbetet.

- Det är oerhört viktigt för oss att vi får hjälpmedel som fungerar för det vi ska använda dem till. Riktlinjerna klargör vad som gäller, säger Bernt Berndtsson, t.f. ordf. DHR (De Handikappades Riksförbund) Västra Götalands distrikt.

- Vi ser fram mot ett fortsatt arbete i gruppen. En förutsättning för att hitta lösningar på de problem som finns idag är att vi sitter runt samma bord, säger Jennie Josefsson ledare för provning av rullstolar på Hjälpmedelsinstitutet.

- Vi ser bladen som något som underlättar både för resenärer och förare. Det finns en osäkerhet hos båda om vad som egentligen gäller för resor med rullstol i kollektivtrafiken. På bladen kan man enkelt fylla i sina mått på rullstolen och jämföra med vad som gäller på exempelvis bussen. Det är bra att kollektivtrafiken och hjälpmedels­sidan har börjat samarbeta kring dessa frågor. Det har medfört att vi nu har större förståelse för varandras förutsättningar, säger Maria Giöbel, Västtrafik.

Fakta om de nationella rekommendationerna
Initiativet till rekommendationerna kommer från Västra Götalandsregionen. Närmare 20 organisationer har deltagit i arbetsgruppen som tagit fram de nationella rekommendationerna, t.ex. Banverket, Luftfartsstyrelsen, Swedish Medtech, Vägverket, Svensk Kollektivtrafik och Hjälpmedelsinstitutet m.fl.

Läs mer på:

www.hi.se/kollektivtrafik

http://www.svenskkollektivtrafik.se/Medlemsservice/Publikationer/

 

För mer information
Anke Samulowitz, Västra Götalandsregionen, tfn/mobil: 0521-27 58 15
Marianne Salén, Västra Götalandsregionen, tfn/mobil: 0521-27 58 47
Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk Kollektivtrafik,070-528 08 70, 08-788 08 70
Jennie Josefsson, Hjälpmedelsinstitutet, tfn/mob: 08-620 18 79
Bernt Berndtsson, DHR Västra Götalands distrikt, mobil: 0703-66 85 76
Maria Giöbel, Västtrafik, tfn/mobil: 031-62 92 17

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Läs mer på www.svenskkollektivtrafik.se

Ämnen

  • Transport

Våra medlemmar, regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag, erbjuder  lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik. 

Kontakter

Anita Stenhardt

Presskontakt Kommunikationschef