Pressmeddelande -

Fler mjölkbönder blir ekologiska

12 procent av mjölkbönderna uppger att de bedriver ekologisk mjölkproduktion. Dessutom överväger ytterligare 10 procent att skifta till ekologisk produktion inom tre år. Det visar Svensk Mjölks undersökning Mjölkföretagarpanelen med 632 mjölkbönder.

När den första Mjölkföretagarpanelen genomfördes 2005 uppgav 10 procent av respondenterna att de bedrev ekologisk mjölkproduktion. I den senaste panelen är motsvarande siffra 12 procent, en ökning med 20 procent.

I årets Mjölkföretagarpanel uppger dessutom 10 procent av alla tillfrågade att de funderar på att gå över till ekologisk mjölkproduktion inom tre år.

För att underlätta en övergång till ekologisk produktion önskar man mindre krångliga regler för ekologisk produktion och tillgång till mera mark.

-Fler och fler konsumenter efterfrågar ekologiskt och vår utmaning som bransch är att svara upp mot marknadens förväntningar. Vad det gäller reglerna för ekologisk produktion måste de både garantera ett fortsatt stort förtroende bland allmänheten och vara anpassade för en modern mjölkproduktion, säger Gunnar Pleijert, ordförande Svensk Mjölk.

Viktigaste skälen till att mjölkbönderna överväger ekologisk produktion:
86 % Konsumenterna efterfrågar det
62 % Tjäna mer pengar
57 % För miljön och klimatets skull

Åtgärder som enligt mjölkbönderna skulle underlätta övergång till ekologisk produktion:
58 % Mindre krångliga regler för ekologisk produktion
56 % Tillgång till mer mark
35 % Att jag får mer betalt för mjölken

Om Mjölkföretagarpanelen:
Svensk Mjölk vill öka omvärldens kunskaper om mjölkföretagande och öka erfarenhetsutbytet mellan mjölkföretag. Som ett led i det arbetet drivs Mjölkföretagarpanelen, där vi via en webbenkät ställer frågor om deras företag och aktuella ämnen. I den senaste enkäten svarade 632 mjölkbönder.

Ytterligare information:
Gunnar Pleijert, ordförande Svensk Mjölk: 070-651 33 49
Anna Gustafson, pressekreterare Svensk Mjölk: 076-116 43 31

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Anna Gustafson

Presskontakt Pressekreterare 08-790 58 31

Carin Larsson

Presskontakt Pressekreterare 08-790 58 47