Pressmeddelande -

Särlösning för Finland snedvrider konkurrensen i mjölkproduktionen

EU:s jordbruksministrar fattade på torsdagen ett beslut om den så kallade hälsokontrollen, det vill säga hur den gemensamma jordbrukspolitiken ska se ut under perioden 2009-2013. Beslutet innehåller bland annat särskilda lösningar när det gäller mjölkproduktionen för några medlemsländer, exempelvis Finland och Slovenien. Svensk Mjölk anser att detta riskerar att snedvrida konkurrensen och skapar olika förutsättningar för mjölkproduktionen i olika länder.

Vad Finland och Slovenien nu kan göra är att koppla ersättningar direkt till mjölkproduktionen i betydligt högre utsträckning än andra länder. Enligt Svensk Mjölk är stödet i sig en tillbakagång som dessutom snedvrider konkurrensen i mjölkproduktionen. Samtidigt innehåller jordbruksministrarnas överenskommelse möjligheter att ge särskilda ersättningar till vall- och betesmarker, vilket ger positiva möjligheter för Sverige när politiken ska utformas nationellt.

-Vi hoppas på en lösning där vi kan öka miljöersättningarna till vallen i hela landet. Vi vet att vallen bidrar till minskade kväveläckage, ett öppet och varierat odlingslandskap och en ökad biologisk mångfald samtidigt som mjölkföretagens konkurrenskraft ökar, säger Gunnar Pleijert, mjölkbonde och ordförande i Svensk Mjölk.

Förutom frågan om särskilt stöd för Finland finns ett annat orosmoment för svenska mjölkbönder. Medlemsländerna får nämligen möjlighet att omfördela nivåerna i det så kallade gårdsstödet. Vid en full utjämning av gårdsstödet mellan produktionsgrenarna skulle konkurrenskraften i svensk mjölkproduktion minska med omkring 350 miljoner kronor per år.

-Vi kommer att ha en aktiv dialog med jordbruksministern, riksdagspartierna och berörda myndigheter för att Sverige ska få en bra nationell tillämpning av den nya politiken där svenska mjölkbönder får villkor som i högsta möjliga grad matchar konkurrentländernas. En modern jordbrukspolitik som också leder till ökad samhällsnytta och ökad sysselsättning på landsbygden i hela landet, säger Gunnar Pleijert.

Ytterligare information:

Gunnar Pleijert, ordförande: 0706-51 33 49
Håkan Rietz, Mjölkpolitisk expert: 0706-96 06 25
Claes Henriksson, presschef: 0704-56 56 46

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Anna Gustafson

Presskontakt Pressekreterare 08-790 58 31

Carin Larsson

Presskontakt Pressekreterare 08-790 58 47