Pressmeddelande -

Tjänster och läkemedel utvecklar servicehandeln?

Varannan handlare anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter i försäljningen av tjänster. Man tror också på läkemedel och fast food som områden att utveckla.

Allt enligt Servicehandelsindex som presenterades tidigare i veckan.

Framtidstron är stark inom servicehandeln där handlarna målar upp en ljus bild av det närmaste halvåret. Sett på längre sikt ser de också olika produktområden som kan utvecklas. Varannan handlare (49 procent) anser exempelvis att det finns stora utvecklingsmöjligheter i försäljningen av tjänster som är en relativt ny företeelse inom servicehandeln.

Handlarna anser även att det finns stora möjligheter att utveckla försäljningen av läkemedel (39 procent) och fast food (39 procent). Lägst utvecklingspotential finns föga förvånande inom försäljningen av tobak (16 procent). Tittar man på de olika delbranschernas syn på utvecklingen så är det spel- och tobakshandeln som tror allra mest på tjänster (65 procent). Trafikbutikerna tror extra mycket på försäljningen av fast food för sin framtida utveckling (74 procent). Även läkemedel kommer här högt upp på listan (54 procent).

Handlarna har också tillfrågats om huruvida de ser några hinder i vägen för den framtida utvecklingen. Brist på tid och pengar bekymrar var tredje handlare. Men samtidigt svarar 25 procent att de inte ser några hinder alls. Allra mest positiva i det avseendet är trafikbutikerna där hela 45 procent inte ser några hinder.

- Resultatet är en bekräftelse på att det vi bedömt ha störst utvecklingspotential också stämmer med såväl de enskilda handlarnas som kedjornas åsikter, säger Bengt Hedlund, vd branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food.

- Vi noterar också att trafikbutikerna, som har haft den sämsta omsättningsökningen under första kvartalet i år, ser möjligheter i befintliga och nya sortiment. De är förhoppningsvis medvetna om att det nu blir viktigare än någonsin att satsa på annan försäljning än bensin.

Servicehandelsindex har startats av Svensk Servicehandel & Fast Food som tillsammans med HUI mäter utvecklingen i servicehandeln inom branscherna service- och trafikbutiker, spel- och tobaksbutiker samt fast food och café.


För ytterligare information kontakta:

 

Bengt Hedlund, vd: 08-505 970 31, 070-862 21 91, bengt.hedlund@svenskservicehandel.se

Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation för servicehandel och fast food med 1 600 butiker som medlemmar över hela landet. Branschorganisationen ger också ut den oberoende tidningen Servicehandlaren med en upplaga på 18 300 exemplar.

 

Svensk Servicehandel & Fast Food

Box 92073

120 07 STOCKHOLM

www.svenskservicehandel.se

 

 

Ämnen

  • Företagande