Pressinbjudan. Ny rapport: Kostnaderna för avveckling av vindkraftverk kartlagda för första gången

Tid 2 December 2008 12:00 – 12:00

Plats Nordic Sea Hotell, Stockholm, Vasaplatsen 4, 2tr. Lokal Oceanen.

Vindkraftsbranschen tar nu ett ökat ansvar för vad som händer med förbrukade vindkraftsanläggningar i framtiden. För första gången presenteras en kartläggning av kostnader och intäkter vid nedmontering, återställande av plats samt återvinning av uttjänta vindkraftverk. - Kostnaderna för nedmontering är oklara. Detta gör att olika länsstyrelser ofta begär finansiella säkerheter som det inte finns grund för att begära. Rapporten är ett första steg där branschen tillsammans med myndigheterna tar ansvar för att lösa situationen, säger Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi. Efter en avveckling kräver dagens miljölagstiftning att platsen där ett vindkraftverk uppförts återställs till sitt ursprungliga skick. Det ställs också krav på finansiella garantier för avveckling vid tillståndgivningen för nya vindkraftsbyggen. Kraven skiljer sig dock avsevärt åt i olika delar av landet och det har hittills varit mycket svårt för vindkraftsproducenter att veta vilka kostnader för avveckling man ska kalkylera med. Kartläggningen har på uppdrag av Energimyndigheten tagits fram av företaget Consortis i samarbete med vindkraftsbranschen och rapporten presenteras vid en pressträff den 2 december. Datum: tisdagen den 2 december 2008 Tid: 12:00 Plats: Nordic Sea Hotell, Stockholm, Vasaplatsen 4, 2tr. Lokal Oceanen. Medverkande: Matthias Rapp, vd Svensk Vindenergi, Fredrik Ardefors, vd Consortis och Fredrik Dahlström, vindkraftsansvarig Energimyndigheten. I samband med pressträffen serveras en lunchsmörgås. Hjärtligt välkomna! För mer information kontakta: Cecilia Erdalen, pressansvarig Mobil: 0708-32 48 40

Relaterat innehåll