Pressmeddelande -

Nytt utredningsförslag positivt för snabbare vindkraftsutbyggnad

Svensk Vindenergi välkomnar Miljöprocessutredningens förslag om förenklad tillståndsprövning för vindkraft.

- Det är mycket glädjande, säger Matthias Rapp, chef för Svensk Vindenergi. Utbyggnaden av vindkraft kommer att snabbas upp utan att göra avkall på miljökraven. Sverige behöver mer förnyelsebar el för en hållbar energiförsörjning och för att uppnå Sveriges EU-mål till år 2020.

- Det här förslaget innebär viktiga steg i rätt riktning bort från den snåriga situation som byggandet av nya vindkraftverk möter idag. Nu väntar vi på nästa steg av utredningen. Viktigt där är att miljödomstolarna får fortsatt ansvar för vindkraftsärendena. Detta skulle garantera en öppen process där alla inblandade får komma till tals, vilket inte blir fallet om dessa ärenden ska avgöras inom en sluten krets på ett fåtal länsstyrelser, säger Matthias Rapp.

För mer information
Matthias Rapp
070 453 11 38
mr@svenskvindenergi.org

Ämnen

  • Politik