Pressmeddelande -

Svensk Vindenergi välkomnar Centerns förslag om vindkraft

Svensk Vindenergi välkomnar att Centerpartiets arbetsgrupp för miljö vill fortsätta vindkraftsutbyggnaden i oförminskad takt och dessutom öka ambitionsnivån för förnybar energi, så att två tredjedelar av energin är förnybar år 2030 och hela energiförsörjningen blir förnybar år 2050.

– Om utbyggnaden av vindkraft ska fortsätta i oförminskad takt måste regeringen öka ambitionsnivån för förnybar el år 2020, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Dagens utbyggnadstakt visar att det finns en stor potential för vindkraft och ett utrymme att öka ambitionsnivån. Om inte ambitionsnivån ökar kommer utbyggnaden i stället att kraftigt reduceras, tvärs emot Centerpartiets ambition.

 

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för vindkraft. Ändå motsvarade vindkraftselen bara 2,4 procent av elanvändningen 2010, vilket kan jämföras med 5,3 procent i EU. Enligt de 27 medlemsstaternas nationella handlingsplaner för förnybar energi, väntas vindkraften stå för 14 procent av EU:s elanvändning år 2020. Med nuvarande ambitionsnivå blir andelen i Sverige bara hälften så hög, 7,5 procent, enligt Energimyndighetens bedömning.

– Kostnaden för den förnybara elproduktionen har minskat kraftigt och det möjliggör för regeringen att öka ambitionsnivån, säger Annika Helker Lundström. En utökad förnybar elproduktion sänker dessutom elpriset och förbättrar försörjningstryggheten.

Andreas Carlgren, miljöminister och ordförande i Centerns arbetsgrupp för miljö, samt Roger Tiefensee, Centerns miljötalesperson, skrev i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Målen kräver att utbyggnaden av vindkraften fortsätter i oförminskad takt. Fortsatta regelförenklingar bör ske för att bana väg bland annat för vindkraften. De gröna elcertifikaten driver investeringar av det förnybara och ska utvecklas för fortsatt successiv ökning av den förnybara elproduktionen.”

Läs artikeln i Dagens Nyheter
http://www.dn.se/debatt/sveriges-energiforsorjning-ska-vara-helt-fornybar-2050

 

För mer information:

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, 08-677 28 92, 070-699 41 85

Eric Birksten, politik och samhällskontakter, Svensk Vindenergi, 08-677 28 91, 070-871 17 12

Ämnen

  • Politik