Pressmeddelande -

Vindkraften slår rekord

Elproduktionen från vindkraft ökade under 2010 med 40 procent jämfört med 2009 och det motsvarade 2,4 procent av elkonsumtionen i Sverige. Totalt installerades 304 nya vindkraftverk

2010 med en samlad effekt på 603 MW, vilket i reella tal är den största utbyggnaden hittills.


-          Det är glädjande att Sverige expanderar den förnybara elproduktionen och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Mattias Wondollek, projektledare Svensk Vindenergi.

I Sverige fanns i slutet av 2010 totalt 1 720 vindkraftverk med en total effekt på 2 163 MW.

Totalt producerade vindkraften 3,5 TWh el, motsvarande 2,4 procent av elkonsumtionen i Sverige.

Energimyndigheten har tidigare bedömt att det behövs mellan 3 000 och 6 000 vindkraftverk för att vindkraften år 2020 ska producera 30 TWh, vilket är Svensk Vindenergis mål och motsvarar
20 procent av den nuvarande elanvändningen.

Energimyndighetens rapport

I början av februari kommer Svensk Vindenergi att lämna en prognos för vindkraften i Sverige 2011.

För mer information:
Mattias Wondollek, projektledare Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 98, 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation Svensk Vindenergi, tel 08-677 28 99, 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 149 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Ämnen

  • Politik