Gå direkt till innehåll
Svenska Livräddningssällskapet i samverkan med Svenska Badbranschen bjuder in till Säkerhetsseminarium nr 4

Svenska Livräddningssällskapet i samverkan med Svenska Badbranschen bjuder in till Säkerhetsseminarium nr 4

Tid 9 April 2024 10:00 – 15:00

Plats Sundstabadet, Karlstad

Inbjudan till det 4:e tillfället för diskussion kring simkunnighet, säkerhet vid simundervisning och vattensäkerhet under arrangemang av landets huvudmän.

Hur samverkar vi för badbesökares säkerhet och skapar en bättre arbetsmiljö för badens anställda och verksamhetsansvariga?

Bakgrund
Under 2022 - 2023 noterar Svenska Livräddningssällskapet en oroande tendens att fler verkar skada sig och omkomma vid en drunkningshändelse i badanläggningar i Sverige. Omständigheterna kring varje specifik olycka är i nuläget ej helt klarlagda, men oaktat är det ändå anmärkningsvärt att människor förolyckas inom ramen för organiserad offentlig verksamhet. Anläggningarna är sannolikt bemannade i något avseende och det borde således finnas rutiner och strukturer i syfte att så långt som möjligt motverka allvarliga olyckor som kan medföra dödsfall eller svår skada för den drabbade.

Agenda

10:00 Deltagare hälsas välkomna och dagens programpunkt introduceras
10:10 SLS redogör för bakgrund och vad vet vi känner till om utvecklingen den senaste tiden
10:40 Bensträckare
11:00 Jonas Kirvall, enhetschef bad, idrott och kultur, Karlstad kommun, delar med sig av sina erfarenheter, utmaningar och åtgärder för att motverka den negativa utvecklingen
11:40 Diskussion
Hur upplever ni att utvecklingen i samhället kopplat till problemställningen? Vilka erfarenheter har du och de verksamhet du representerar? Vad finns det för förslag på åtgärder för att förhindra utvecklingen? Hur påverkar utvecklingen arbetsmiljön för personalen och anseendet för aktiviteten bad och motion?
12:30 Gemensam lunch
13:30 Fortsättning på diskussionen
14:30 Sammanfattning och nästa steg
15:00 Tack för visat intresse och på återseende!

Anmälan skickas till info@svenskabadbranschen.se senast den 1 april 2024

Vänligen notera att mötet endast genomförs på plats, och inte digitalt.

Seminariet är kostnadsfritt, lunch och fika ingår, ingen reseersättning

Kategorier

Kontakter

Karl Lilja

Karl Lilja

Ordförande - Svenska Badbranschen
Patrik Samuelsson

Patrik Samuelsson

Generalsekreterare och utbildningsansvarig
Åsa Jansson

Åsa Jansson

Nätverksgrupp Publika Bad Verksamhet

Relaterade event

Tillsammans får vi fler att bada mer

Svenska Badbranschen är intresseorganisationen som samlar aktörer inom offentliga bad, spa, hotell, privata pooler och leverantörer för att bli en stark och gemensam röst för tryggare och bättre badupplevelser i hela landet.