Fr. v. Stefan Casta (foto: Stefan Tell), Malin Nauwerck (foto: Johan Åström), Peter Kostenniemi (foto: privat)
Fr. v. Stefan Casta (foto: Stefan Tell), Malin Nauwerck (foto: Johan Åström), Peter Kostenniemi (foto: privat)

Möt författaren Stefan Casta, Astrid Lindgren-forskaren Malin Nauwerck och forskaren i gotisk barnlitteratur, Peter Kostenniemi

Tid 03 September 2019 18:00 – 20:00

Plats Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm

Som tidigare meddelats har Styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond beslutat tilldela författaren Stefan Casta, forskaren Malin Nauwerck och doktoranden Peter Kostenniemi varsitt stipendium à 89 000 kr år 2019.

Prisutdelningsceremonin ges på Svenska barnboksinstitutet 3 september kl. 18 till ca kl. 20.

Författaren Stefan Casta har publicerat ett 60-tal böcker sedan debuten 1982 varav några av de mest uppmärksammade är bilderboken En blommas liv (med bilder av Sara Lundberg), ungdomsböckerna Spelar död och Den gröna cirkeln och faktaböckerna Humlans herbarium och Stan är full av djur.

Forskaren Malin Nauwerck har nyligen påbörjat sitt postdoc-projekt ”Astrid Lindgren-koden”, som handlar om att dechiffrera några av Astrid Lindgrens handskrivna manuskript.

Peter Kostenniemi är doktorand vid Stockholms universitet och ägnar sin forskning åt hur barnet och barndom representeras i skandinavisk gotisk barnlitteratur utgiven efter millennieskiftet.

I styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet.

Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare och författare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

Ämnen

  • Litteratur

Taggar

  • forskarstipendium
  • astrid lindgren
  • barnboksforskning

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.

Presskontakt

Lillemor Torstensson

Lillemor Torstensson

Presskontakt kommunikatör/verksamhetsansvarig 08-54 54 20 51

Relaterade nyheter