Pressmeddelande -

Stockholmshusen utvecklas för 60–70-talsmiljöer

Nu utvecklas Stockholmshusen. Gestaltningsprogrammet uppdateras för att också passa in i mer moderna stadsmiljöer. Stockholms bostadsarkitektur från 60- och 70-talen har stått som inspiration avseende färgsättning, materialval, geometrier och detaljutformning.

– En ny gestaltning är ett viktigt steg för att kunna bygga Stockholmshus i fler områden. Nu utvecklas husen så att de även passar in i 60- och 70-talsområden, vilket gör att jag ser stora möjligheter även i ytterstaden. Detta skapar möjlighet för fler projekt, och är en del av hur vi nu vidareutvecklar Stockholmshusen, säger Dennis Wedin, fastighets- och bostadsborgarråd.

En mer modern gestaltning

Ytterstadens bebyggelsestruktur skiljer sig från närförorterna avseende stadsrum och stadsbild. När Stockholmshusen etableras i ytterstaden behöver gestaltningen anpassas så att husen passar in väl även i dessa miljöer. Detta görs genom alternativ utformning av fasader, takfötter, balkongräcken och materialval.

– Vi behåller Stockholmshusens karaktär; fönsteromfattningar, de träklädda entréerna, den konstnärliga utformningen och den grundläggande utformningen som hittills bidragit till fina hus och miljöer, säger Bengt Rehn, projektkoordinator för Stockholmshusen.

3300 nya hyresrätter

Stockholmshusen är ett initiativ för att bygga tusentals nya hyresrätter runt om i Stockholm. Totalt produceras och planeras för 3300 nya hyresrätter. 436 lägenheter i Stockholmshus är redan inflyttade.

Stockholmshusen kännetecknas av ett gemensamt gestaltningsprogram som underlättar för planering och produktion. Det har en nära koppling till Stockholms byggnadstradition för att husen ska smälta in i omgivningen när staden förtätas.

– När Stockholm bygger nytt ska det vara vackert och smälta väl in i omgivningen. Jag var från början skeptisk till Stockholmshusens gestaltning, innan detaljerna bearbetats. Jag hade fel och gläds nu åt gestaltningen och möjligheten att bygga hus i bra kvalitet i fler områden, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshem.

Gestaltningsprogrammet är framtaget av Stockholmshusens konceptarkitekter Dinell Johansson, Per Kallstenius och Bibbi Leine, Landskapslaget.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • allmännyttan
  • bengt rehn
  • arkitektur
  • svenska bostäder
  • stockholmshusen
  • nyproduktion
  • dennis wedin
  • gestaltning

Regioner

  • Stockholm

Presskontakt

Ida Strutt

Presskontakt Kommunikationschef +46 76 123 70 01

Relaterat innehåll