Pressmeddelande -

Byggaren av Sveriges första plusenergihus får Byggstenen 2010

Utmärkelsen Byggstenen tilldelas i år Karin Adalberth, doktor i byggnadsfysik och expert på energieffektivt byggande. Hon får utmärkelsen av Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) för att med utmärkt resultat ha byggt Sveriges första plusenergihus i skånska Åkarp.

 Det första plusenergihuset i Sverige blev färdigt hösten 2009 och det kan nu konstateras att huset uppfyller förväntningarna. Energiåtgången är en fjärdedel av normalhusets, samtidigt som huset producerar egen hushållsel med överskott.  Energiförbrukningen i det 150 kvm stora huset är 5 500 kwh och då är även hushållsel inräknat. Karin Adalberth med familj bor själva i huset.

 – Karin Adalberths initiativ har följts med intresse av svenska byggingenjörer och gett oss ökad kunskap om energieffektivt byggande. Vi vill tacka för detta genom att tilldela henne utmärkelsen Byggstenen, säger SBRs förbundsdirektör Magnus Janson.

 – Jag ser Byggstenen som en bekräftelse på att SBR och många byggingenjörer tagit till sig de möjligheter som jag ville lyfta fram med plusenergihuset. Det hoppas jag ska bidra till att denna typ av byggande får en rejäl skjuts framåt, säger Karin Adalberth.

Karin Adalberth kallar huset ”plusenergihus” eftersom det inte bara är självförsörjande på energi utan också till skillnad från så kallade ”Passivhus” ger ett elöverskott.  Överskottet kan säljas vidare och huset fungerar därmed som ett minikraftverk.

Byggstenen med ett tillhörande stipendium på 50 000 kronor delas sedan 1986 ut av Svenska Byggingenjörers Riksförbund till ”den eller de som gjort en föredömlig insats för byggandet eller förvaltandet i Norden”.  Överlämnandet kommer att ske vid ett arrangemang i Malmö.

 

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Janson, Förbundsdirektör, Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR

Tel: 0730-712 766, e-mail: magnus.janson@sbr.se

 För bild på Karin Adalberth, maila:  heinz.paul@connectpr.se

Ämnen

  • Utbildning

Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) är en ideell yrkesorganisation som samlar och vidareutbildar byggexpertis inom alla områden. SBR har ett centralt kansli i Stockholm och 27 lokalavdelningar över hela landet. Medlemsantalet uppgår till ca 2700. SBR ger ut medlemstidningen Husbyggaren.

Svenska Byggingenjörers Riksförbund 

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm Tel: 08-462 17 90,  www.sbr.se