Gå direkt till innehåll
Infrastrukturplanen bidrar inte i tillräckligt stor utsträckning till finansiering av cykelinfrastruktur. Omslagsbild: Mostphotos/Sten-Åke Stenberg
Infrastrukturplanen bidrar inte i tillräckligt stor utsträckning till finansiering av cykelinfrastruktur. Omslagsbild: Mostphotos/Sten-Åke Stenberg

Pressmeddelande -

Regeringens infrastrukturplan undergräver möjligheten till hållbar omställning

Den 13 juni presenterade regeringen sitt förslag på plan för transportinfrastrukturen för planperioden 2022-2033 – Sveriges största infrastruktursatsning någonsin. Sveriges cykelorganisationer anser att planen inte bidrar till den klimatomställning av transportsystemet som krävs.

Planen sträcker sig över ett decennium fram till 2033 och fördelar sammanlagt 881 miljarder till transportinfrastruktur. Under perioden infaller bland annat det så viktiga året 2030 då transportsektorn enligt Sveriges klimatmål ska ha minskat sina utsläpp med 70 %.

– Ska vi nå de transportpolitiska målen om att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 % till 2030 så duger det inte att avsätta mindre än 0,5 % av budgeten till cykelsatsningar. När regeringen dessutom väljer att investera i utbyggda motorvägar så verkar det närmast som att de glömt bort den pågående klimatkrisen, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet.

Jämfört med Trafikverkets förslag har regeringen valt att skjuta till cirka en miljard till trimningsåtgärder för ökad och säker cykling, den så kallade cykelpotten. Av dessa pengar kan upp till en miljard gå till samfinansiering av länsplanernas cykelåtgärder. Trots tillskottet utgör potten på 2,7 en bråkdel av de 881 miljarder som fördelas totalt. Cyklingen har länge varit ett underfinansierat trafikslag i relation till att 13 % av svenskarnas dagliga resor sker med cykel.

– Återigen visar regeringen att man inte förstått vilka samhällsekonomiska vinster ökad cykling innebär i form av minskade utsläpp, stärkt folkhälsa och ökad transporteffektivitet. Detta trots att såväl Klimaträttsutredningen som FN och International Panel on Climate Change (IPCC) lyft fram behovet av att satsa mer på cykling. Tar inte regeringen del av forskningen?, säger Leif Karlsson, ordförande för Svensk Cykling.

Stadsmiljöavtalen är en modell för statlig medfinansiering till kommuner som vill bygga ut infrastruktur för trafikslag såsom cykel och kollektivtrafik. Regeringens infrastrukturplan halverar medlen jämfört med föregående plan. Dessutom sträcker sig stadsmiljöavtalen inte över hela perioden, utan budgeteras endast till 2027. Så sent som i maj förordade Klimaträttsutredningen större stadsmiljöavtal med utgångspunkt i en nolltillväxt av biltrafiken.

– Vi ifrågasätter starkt att regeringen valt att halvera budgeten till stadsmiljöavtalen. Istället för att utöka och förenkla avtalen drar regeringen undan mattan för alla kommuner som vill satsa på ökad andel resor med cykel och kollektivtrafik och därmed bidra till ett mer hållbart transportsystem, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Kontakta gärna:

Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet, per.hasselberg@cykelframjandet.se, 076-170 32 73

Christina Bernhardsson, ordförande Svenska Cykelstäder, christina.bernhardsson@umea.se, 070-622 19 96

Leif Karlsson, ordförande Svensk Cykling, leif.karlsson@scf.se, 08 699 63 68

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Nätverket bildades 2014 och har idag växt till att bestå av 36 kommuner och 6 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Den gemensamma visionen är att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel. Föreningen arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning för att höja cyklingens status i transportplaneringen. 

Kontakter

Christina Bernhardsson

Christina Bernhardsson

Ordförande Svenska Cykelstäder 070 622 19 96
Per Hasselberg

Per Hasselberg

Ordförande Cykelfrämjandet 076-170 32 73

Leif Karlsson

Ordförande Svensk Cykling 08 699 63 68

Vi sätter Sverige i rullning

Det är dags att förändra svensk trafikpolitik – och för Sverige att få cykelstäder! Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Den gemensamma visionen är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel. Kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning är våra tre verksamhetsområden. Vi sätter Sverige i rullning!
Läs mer på www.svenskacykelstader.se.

Svenska Cykelstäder
Box 22307
104 22 Stockholm
Sverige