Blogginlägg -

Ännu en fara i vår moderna värld

Efter att jag läst dagens artikel "Värkpiller orsakar huvudvärk" i DN så funderar jag på om det var så klokt att börja sälja receptfria läkemedel i vanliga affärer. Läkemedelsreklamen ses också överallt i media. "Iprengubben" har blivit som en snäll liten farbror som alla gillar. Är det inte dags att förstå att smärtan inte kommer av sig själv - utan beror på något. Denna överanvändning av värktabletter har nu också blivit ett samhällsproblem. Suck!

En större medvetenhet om att smärta tillhör livet i skolan och på arbetsplatser, kan vara ett sätt att försöka komma till rätta med detta problem. Och att jobba långsiktigt med människors livsstil. Där kost, sömnbeteende och motionsvanor tas upp. Att detta är av stor betydelse för vad denna smärta beror på, är inte så konstigt. Men de snabba lösningarna är i vår stressade tid mycket enklare att ta till. Och finns det då en affär i närheten som säljer denna snabba lösning - så är det mycket lätt att falla för frestelsen, att köpa sig fri "problemet".

"Vi brukar kalla det för en paradox. Vi vet inte med säkerhet vad det beror på, men medicinerar man oftare än tio dagar per månad under minst tre månaders tid löper man stor risk att drabbas, säger Pernilla Jonsson, apotekare och doktorand vid Göteborgs universitet som just nu studerar omfattningen".

Bra att vi nu fått veta denna koppling mellan medicinering och den "smärtproblematik" som följer. Socialstyrelsen kanske nu skall ta dessa nya rön på allvar och se till att alla värktabletter får en ordentlig varningstext som informerar om dessa risker för kronisk värk.

Detta är ytterligare ett exempel som visar att det nu är hög tid att jobba långsiktigt, förebyggande och hållbart i dessa livsstilsfrågor. Både i skolan och på arbetsplatser med vuxna. Läs gärna om hur vår FMS-metod fungerar nedan. Det kan vara ett sätt att medvetandegöra sin livsstil. Fysiskt, Mentalt och Socialt!!!

Ämnen

  • Barn, ungdom

Kategorier

  • dn
  • värktpiller orsakar huvudvärk
  • socialstyrelsen
  • öka medvetenheten