Blogginlägg -

Träna bort värk

I EXPRESSEN i onsdags kunde man läsa - att motion tillsammans med mental träning ger bästa boten mot smärta. Det visar en stor rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

"Den visar att rehabilitering där patienter med långvarig smärta både tränar fysiskt och får hjälp att ändra sitt beteende ger bästa resultat"

Härligt SBU! Det är precis så här vi nu behöver tänka. Att bara tycka synd om dessa människor hjälper ju ingen att ta sig ur denna problematik. Att sedan förbättringen håller i sig i 2 till 5 år, visar att detta ger resultat.

Tänk om nu sjukvården kunde anpassa sig till dessa nya rön. Och inte bara ägna sig åt problematisering och smärtlindring i form av piller och sprutor. Ja tänk! Det vore helt fantastiskt!

Var 5:e svensk lider av någon form av långvarig smärta - så detta är ett mycket allvarligt och stort problem i vårt samhälle. Men jag undrar hur stor procent av dessa patienter som får tillgång till relevant fysisk aktivitet, mentalt träning och avslappning? Ja det hade varit intressant att få veta.

Bra också att läsarna fick några praktiska styrkeövningar i tidningens sidotext. Det är inte bara motion i form av promenader vi människor nu behöver. Nej vår muskulatur är lika viktig!

Styrketräning handlar inte om att vi måste gå på ett gym och träna i maskiner bland en massa "muskelbyggare" som speglar sig själva mellan varje "set". Utan handlar om belastning i någon form. Denna belastning kan göras hemma med den egna kroppen, precis lika bra. Då tränas nämligen uthållighetsstyrkan = den styrka som vi har nytta av i vardagen ( 15 repetitioner eller mer) Maximal styrka är något helt annat och är inte något att rekommendera för smärtpatienter.

Att lära människor hur denna träning skall gå till är just vad vi nu behöver jobba med. Att göra människor medvetna om sin kondition, styrka, rörlighet och balans ska tillhöra allmänbildningen, i en framtida hållbar värld, kan jag tycka. Och om detta arbete kan göras redan i skolan, kan vi nå mycket långt.

I FMS-metoden gör vi människor medvetna om precis detta med våra standardiserade fysiska tester. Uthållighetsstyrkan mäts via enkla redskap med metronom. Konditionen undersöks via ett gångtest i trevlig miljö med pulsklocka. Rörligheten i alla leder samt balansen mäts också!

Ämnen

  • Barn, ungdom

Kategorier

  • expressen
  • träna bort värk
  • fms-metoden