Blogginlägg -

Utveckla bedömningen i stället Jan Björklund

Efter att jag läst dagens DN DEBATT där Jan Björklund inte vill att lärare skall betygssättas av sina elever, vill jag lägga mig i debatten lite. Jag håller helt med skolministern. Det är inte rimligt att eleverna skall lönesätta sina lärare! Hur skulle det se ut? Och hur skall då lärare kunna vara vuxna gränssättare - utan att de får lägre lön? Helt fel väg att gå!Men vi har en del att göra vad gäller själva bedömningen av elevens insatser.

Jag har redan skrivit ett blogginlägg som jag nu kopierar för att visa hur utvecklingen i denna fråga skulle kunna göras. Och redan görs på en del skolor runt vårt avlånga land.

"Tänk om vi lärare i framtidens skola skulle jobba mer som coacher. Där vi hela tiden ser till att utveckla eleverna i stället för att bedöma dem som nu. Lärare vill inte bedöma och elever vill inte bli bedömda. Om lärare får utbildning i hur man kan "tänka om" i detta, så tror jag att denna utveckling kommer bli helt suverän!

Många skolor och/eller kommuner har exempelvis redan fastställda kriterier för social utveckling, studieförmåga och kunskapsutveckling. Och varför skall då lärare sitta heldagar och samtala om var respektive elev befinner sig i denna utveckling? Det kan ju eleven själv bäst avgöra! Det är ju bara att ställa frågan! Vad befinner du dig utifrån dessa kriterier? På grundskolan sitter dessutom föräldrarna med i detta utvecklingssamtal och kan hjälpa till. (Om det behövs). Det måste vara det viktigaste att se till att medvetandegöra detta för eleven!!!

Detta skulle även kunna göras vad gäller betygskriterierna. Dessa kriterier har lärare jobbat med länge nu, så det skulle vara fullt möjligt - om vi bara vill! Om lärare samarbetar kring detta och inte sitter på sin kammare och uppfinner hjulet själv hela tiden. I sk. "lärplattformar" har vi framtiden. Där kan lärare spara allt de behöver. Lektioner, utvärderingar, projekt och kurser. Och varför inte kriterier för bedömning. Skolverkets Torbjörn Hortlunds tankar om bedömningsmatriser vore här helt perfekt. Då kan vi lärare hjälpas åt kring vad och hur denna bedömning kan ske, vilket skulle göra jobbet mindre betungande. Dessutom skulle det bli mycket rättvisare för eleverna.

I "lärplattformarna" kan lärare plocka bra arbeten som andra lärare gjort och "lägga upp" sina elever till dessa projekt. Då kan tiden ägnas mer åt eleverna!!! Dessutom skulle insynen vad skolan/eleven gör bli tydligare för anhöriga etc. Alla kan gå in och inhämta diverse information på dessa "lärplattformar". I Norge står det tydligt i skollagen att någon typ av "lärplattform" måste finnas. Kanske något för oss här i Sverige?

Vi har ju kommit längst i den demokratiska processen av alla länder, vill jag hävda. Så detta med coacha till betyg är nu fullt möjligt! Även om denna omställning kommer ta ett tag. Flera skolor gör detta redan, men görs detta kollektivt skulle Sverige få inte bara Europas bästa skola - utan världens bästa skola. Det kommer inte för den skull bli en "flumskola" - tvärtom! Och lärare kommer känna sig än mer behövda än idag. Eleverna kommer att förstå varför, på ett tydligare sätt. Här kan FMS-verktyget vara en utbildning som får lärare in på detta "nytänk". Det finns säkerligen andra coachande verktyg också. Detta är framtiden! Jag är faktiskt helt säker.

Torbjörn Hortlund verkar instämma med mig. Han sa (som avslutning på sitt föredrag "betyg och bedömning" på Visby Strand i vintras)- att det viktigaste är att 1. Medvetandegöra lärandet 2. Ha coachande samtal. Det är så här långt vi kommit pedagogiskt idag, helt enkelt. Torbjörn har själv vänt och vridit på ca 500 mål i ämnet matematik och är skolverkets "spjutspets" vad gäller skolutveckling i Sverige. När han sedan hade KASAM =(Känsla av sammanhang) i sitt bildspel - så insåg jag att FMS-verktyget verkligen ligger i framkant vad gäller lärande, utveckling och coaching. Dessa tre, medvetandegöra kunskapen, coachande samtal och KASAM tillhör nämligen våra 3 hörnpelare i FMS-Metoden!"

Denna utveckling tycker jag att Jan Björklund nu skall jobba mot. Så kommer svensk skola på kartan ordentligt.

Läs hur vår FMS-metod fungerar i mitt 3:e inlägg!

Ämnen

  • Barn, ungdom

Kategorier

  • jan björklund
  • torbjörn hortlund
  • betygsmatriser
  • betyg och bedömning
  • coacha till betyg
  • utveckling
  • lärande
  • coaching