Blogginlägg -

Vad är FMS-metoden?

FMS står för Fysisk, Mental och Social utveckling. Och följer därmed WHO:s definition av vad hälsa är. Här handlar det alltså om att utveckla människor i skola/företag - inte bedöma dem som vi gjort i alla tider! Om människor blir medvetna om sina resurser fysiskt, mentalt och socialt - så kan de själva påverka sina egna liv genom aktiva handlingar. Vi har egentligen mycket stor kunskap idag om vad som är bra respektive mindre bra för oss människor. Det är WHO, Livsmedelsverket och andra beprövade vetenskapliga grunder som våra enkätfrågor och tester utgår ifrån.

FMS-metoden har utvecklats av beteendevetaren Acki Wästlund och ett nätverk av lärare under 10 år i svensk skola. FMS är en samtalsmetod (coachande inte terapeutisk) som genom tester och enkätfrågor undersöker människors resurser. Vi lägger in alla individers svar (under det strukturerade samtalet) i vår databas och därmed kan vi få ut konkreta resultat. Hur det ligger till! Dels för varje individ som givetvis är skyddat enligt PUL (personuppgiftslagen) och dels för respektive grupp/skola/enhet (dessa bör vara 20 st. eller mer).

Databasen är uppdelad i två delar nämligen. En med hälsopåverkande faktorer och en med arbetssociala. (Den senare är fler frågor för vuxna) Två separata diagram helt enkelt! Många av frågorna och testerna samverkar här. Exempelvis tillåts fler timmar mediatid per vecka (TV, datatid) - om individen är fysiskt aktiv. Detta är förprogrammerat i dataprogrammet! Och det är just samverkan mellan fysik, fritid, arbete - som gör metoden unik mot andra samt att vår metod är helt webbaserad. Det strukturerade samtalet tar ca 30 min/elev och de fysiska testerna kan göras under ett par idrottslektioner. För vuxna tar samtalet drygt en timme men samma "fystester" används här. Och vi rekommenderar minst en profil per läsår för elever men detta avgör givetvis skolan/enheten själv. Obs! Alla tester och frågor bygger på frivillighet!

Den mentala delen är Aaron Antonowskys filosofi. Avhandling finns och hans böcker läses flitigt av blivande sociologer i Sverige. Blir individen medveten om sina resurser - så ökar förmågan att fatta kloka val (sammanfattar jag det hela kort och gott med.) Inget psykologiserade alltså! Hur sjuk man än är så kan alla gå mot det friska (mentalt). Avslutningsvis, eftersom så många faktorer mäts - blir det alltid mer som är bra = blir grönt i datasvaret och det är då lättare att ta tag i det som är mindre bra = blir rött i datasvaret. Inte så konstigt! En annan "käpphäst” vi har. Är att göra människor till dirigenter i sina egna liv!

Förutom att individen får ett redskap som medvetandegör vilka resurser och förbättringsområden som finns, så kan riktade insatser nu göras på skolan/företaget. Exempelvis kan utökad fysisk aktivitet införas för enskild individ/klass vid behov. Det går också att utöka kunskaperna om hur rätt mat påverkar hälsa och välbefinnande på hemkunskapslektionerna. Avslappning och mental träning kan också införas vid behov, på exempelvis handledningstid. Det viktiga här är att alla elever inte behöver göra lika! Utan riktade åtgärder kan göras för enskild individ, grupp eller skola!

Det är idag ca 150 skolor som är användare av FMS och drygt 10 000 elevprofiler är gjorda i Sverige! Metoden finns även i Finland och på Nordirland. På Nordirland pågår förövrigt ett intressant pilotprojekt underställt regeringen.

Vi håller som bäst på med en översättning av hemsidan för att fler länder skall kunna ta del av FMS-metoden. En annan nyhet är att vi erbjuder gruppsamtal för de skolor/företag som vill tjäna tid. Vi undersöker också möjligheterna för distansutbildning via nätet för att öka tillgängligheten ytterligare.

Och vi ställer gärna vår databas(som förövrigt är Sveriges största)till förfogande till Högskolor och liknande som vill undersöka samband vad gäller våra svenska ungdomars hälsa och livsstil.

Enligt Almi företagspartner (ref. Janne Lundqvist Innovation Stockholm) som gjort en screening via en världsdatabas på Sri Lanka - finns ingen motsvarande metod för elever i världen!

Se beviset här!


Se också vår kortfilm!

och läs mer på hemsidan www.fms.se

Ämnen

  • Barn, ungdom

Kategorier

  • fms-metoden
  • acki wästlund
  • medvetandegör
  • ensam i världen
  • mätbar
  • webbaserad
  • almi