Pressmeddelande -

Våra undomars kondition är dålig!

Skoldebatten tenderar att handla mycket om betyg och prestation idag. Och väldigt lite om förutsättningar för lärandet. Hur skall eleverna orka med en skoldag om inte dessa finns? Skolidrotten har skurits ner till ett minemum. Skolor behöver tänka om! Hur skall eleverna orka med skolarbetet om de inte motionerar regelbundet, sover tillräckligt och äter en sammansatt kost? Ja detta och mycket mer jobbar vi med i vår FMS-metod. Att göra elever medvetna om sina vanor och beteenden för att de skall kunna ta tag i det som de vill ta tag i.

Ett enkelt samtal på 30 minuter per läsår, där samtliga lärare deltar kan göra skillnad. Där sedan skolan kan rikta insatserna utefter sina resultat. Alla behöver ju inte göra lika!

http://www.fms.se/profile/chart?filename=jfreechart-4712345253051650938.png

Här kan ni själva se hur våra hälsofaktorer är redovisade i ett stapeldiagram. Där de röda fälten symboliserar riskfaktorer och det gröna friskfaktorer. I vår samtalsmetod lägger vi in alla frågor och tester i ett webbaserat dataprogram. Testerna är standardiserade och har vetanskaplig grund. Läs mer om hur på vår hemsida www.fms.se

Ämnen

  • Barn, ungdom

Kategorier

  • databas
  • störst i sverige
  • fms-databas
  • elevprofilen
  • medvetandegör resursutveckling
  • kondition
  • syreupptagning
  • matvanor
  • sömnbeteende

Företagsbeskrivning

Det nystartade företaget Svenska Institutet FMS AB har sin grund i 10 års utvecklingsarbete i svensk skola. Beteendevetaren och metodutvecklaren Acki Wästlund har efter hand förfinat denna webbaserade samtalsmetod tillsammans med ett nätverk av lärare. Metoden motiverar och medvetandegör vilka Fysiska, Mentala och Sociala resurser individer har. Företaget har ett 60-tal skolanvändare i Sverige och har även lyckats få skolor i både Nordirland och Finland att påbörja metodarbete. Vi håller som bäst på med att översätta vår hemsida för att fler länder skall kunna ta del av FMS-metoden. Vi är växande och behovet av vår produkt är mycket stort. Fram till nu är ca 11 000 elevprofiler gjorda. Enligt Almi företagspartner är FMS-metoden ensam i sitt slag i världen.